Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4146/TCT-CS về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4146/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 20/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4146/TCT-CS
V/v giảm thuế TNDN và gia hạn nộp thuế TNDN

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 17665/CT-HTr ngày 12/07/2012 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về giảm thuế TNDN năm 2011 theo Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 và Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, sau khi lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 04/11/2011 của Chính phủ và tiết d khoản 1 Điều 1 Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính quy định: d) Không áp dụng giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các đối tượng sau đây: ...Tổ chức kinh tế là đơn vị sự nghiệp".

Tại tiết d4 điểm d khoản 2 Điều 1 và khoản 5 Điều 3 Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường quy định: "d) Không áp dụng gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế GTGT đối với các đối tượng sau đây: d.4) Tổ chức kinh tế là đơn vị sự nghiệp" và "5. Doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực: xổ số, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (kể cả trường hợp có hoạt động kinh doanh khác); Doanh nghiệp được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty; Tổ chức kinh tế là đơn vị sự nghiệp không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp"

Tại Điều 1 Thông tư số 150/2010/TT-BTC ngày 27/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí quy định:

"Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Thông tư này hướng dẫn về thuế GTGT và thuế TNDN đối với các cơ quan báo chí được thành lập và hoạt động theo Luật báo chí, xuất bản là đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi là Báo) có hoạt động quảng cáo có thu nhập, bao gồm các Báo tự đảm bảo chi chí hoạt động thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ (sau đây gọi là Báo tự đảm bảo chi phí hoạt động) và các Báo tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên theo quy định đại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/42006 của Chính phủ (sau đây gọi là Báo tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động).".

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Báo Bóng đá được Bộ Văn hoá Thông tin cấp Giấy phép hoạt động báo chí số 686/GP-BVHTT ngày 24/12/2001; ngày 04/01/2002, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam có Quyết định số 343/QĐ/LĐBĐ thành lập Báo Bóng đá trực thuộc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và tại Điều 3 Quy chế tổ chức và hoạt động của Báo Bóng đá ban hành kèm theo Quyết định số 24/QĐ-LĐBĐVN ngày 20/1/2010 quy định "Báo Bóng đá là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, hạch toán độc lập; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng;". Như vậy, nếu Báo Bóng đá là đơn vị sự nghiệp thì không thuộc đối tượng được áp dụng giảm thuế TNDN theo Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 và gia hạn nộp thuế TNDN theo Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và đề nghị Cục Thuế căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị, hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4146/TCT-CS về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.532

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.141