Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4108/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về giá trị vốn góp liên doanh bằng quyền sử dụng đất

Số hiệu: 4108/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 14/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4108/TCT-DNNN
V/v: giá trị vốn góp liên doanh
bằng quyền sử dụng đất.
 

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2005 

 

 Kính gửi :

- Công ty đầu tư phát triển giao thông vận tải
 - Cục thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 680/CV-TCD ngày 11/10/2005 của Công ty đầu tư phát triển giao thông vận tải về giá trị vốn góp liên doanh bằng quyền sử dụng đất; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 3.2 - Mục II – Thông tư số 70 TC/QLCS ngày 7/10/1997 hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức trong nước quy định: “Trường hợp liên doanh với các tổ chức, cá nhân nước ngoài: Giá trị quyền sử dụng đất để góp vốn liên doanh do các bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức giá cho thuê đất do Nhà nước ban hành áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam tính trong thời gian liên doanh”.

Tiết đ - Điểm 2 – Điều 4 - Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định: “Nguyên giá tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất (bao gồm quyền sử dụng đất có thời hạn và quyền sử dụng đất lâu dài): là tiền chi ra để có quyền sử dụng đất hợp pháp cộng chi phí cho đền bù giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ… (không bao gồm các chi phí chi ra để xây dựng các công trình trên đất); hoặc là giá trị quyền sử dụng đất nhận góp vốn”.

Căn cứ các quy định trên đây: Trường hợp bên Việt Nam góp vốn liên doanh với đối tác nước ngoài bằng giá trị quyền sử dụng đất mà giá trị quyền sử dụng đất nhận góp vốn do các bên thỏa thuận không thấp hơn mức giá cho thuê đất của Nhà nước, số vốn góp này đã được Hội đồng quản trị Công ty liên doanh và cơ quan cấp phép đầu tư (Bộ Kế hoạch đầu tư) xác nhận thì nguyên giá của tài sản cố định vô hình (quyền sử dụng đất) chính là giá trị quyền sử dụng đất nhận góp vốn do các bên thỏa thuận (1.687.500 USD) và Công ty liên doanh được tính trích khấu hao tài sản cố định vô hình trên nguyên giá của tài sản.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và liên hệ với Cục thuế Thành phố Hải Phòng để thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty CP phát triển SX & XNK Thiên Nam;
- Cty TNHH nhựa đường CALTEX Việt Nam;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4108/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về giá trị vốn góp liên doanh bằng quyền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.819

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170