Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 409TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 23/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 409 TCT/DNNN
V/v hoá đơn và kê khai nộp thuế đối với hàng hoá điều chuyển cho chi nhánh

Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi: Thời báo kinh tế Việt Nam

Tổng cục thuế nhận được công văn số 259/CV-TBKT ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Thời báo kinh tế Việt Nam về việc sử dụng hoá đơn GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc sử dụng hoá đơn khi điều chuyển hàng hoá cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc và kê khai nộp thuế GTGT giữa 2 đơn vị:

- Căn cứ hướng dẫn tại điểm 5.6, mục IV, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, thì: Trường hợp Công ty Thiên Phong nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu từ, trụ sở đóng tại Hà Nội; Công ty có chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh thì khi điều động hàng hoá từ Công ty đến Chi nhánh để bán Công ty có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hoá đơn, chứng từ như sau:

- Sử dụng hoá đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau.

- Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Bộ Tài chính phát hành kèm theo lệnh điều động nội bộ.

(Trước khi sử dụng một trong hai cách sử dụng hoá đơn, chứng từ nêu trên, Công ty phải đăng ký với cơ quan thuế trực tiếp quản lý Công ty)

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty sử dụng hoá đơn GTGT khi điều chuyển hàng hoá cho Chi nhánh để bán thì Công ty có trách nhiệm kê khai, nộp thuế GTGT với Cục thuế Hà Nội, Việc ghi các chỉ tiêu trên hoá đơn GTGT và áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng xuất điều chuyển cho chi nhánh thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 3, mục IV, mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên.

Chi nhánh Công ty trực tiếp bán hàng hoá nhận điều chuyển từ Công ty phải xuất hoá đơn GTGT cho khách hàng và có trách nhiệm kê khai, nộp thuế GTGT với Cục thế thành phố Hồ Chí Minh; chi nhánh được kê khai kháu từ thuế GTGT đầu vào ghi trên hoá đơn GTGT của Công ty xuất cho chi nhánh.

2. Về kê khai nộp thuế TNDN:

Căn cứ hướng dẫn tại mục I, phần D Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN, thì Công ty có trách nhiệm đăng ký thuế TNDN với Cục thuế thành phố Hà Nội cùng với thuế GTGT. Khi đăng ký thuế Công ty phải kê khai rõ Công ty có chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh hạch toán phụ thuộc của Công ty có trách nhiệm đăng ký thuế với Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh nhưng không có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế TNDN với Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh. Công ty có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế TNDN phần kinh doanh của Công ty và của Chi nhánh Công ty với Cục thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế trả lời để Thời báo kinh tế Việt Nam được biết và thông báo cho Công ty Thiên Phong liên hệ với Cục thuế thành phố Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 409 TCT/DNNN ngày 23/02/2004 của Tổng cục Thuế về việc hoá đơn và kê khai nộp thuế đối với hàng hoá điều chuyển cho chi nhánh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.375

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113