Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4069/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4069/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Văn Cường
Ngày ban hành: 15/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4069/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Thuận.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 159/CT-KTNB ngày 18/01/2012 của Cục thuế tỉnh Bình Thuận đề nghị hướng dẫn về vướng mắc trong việc hạch toán chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với trường hợp của Công ty cổ phần May Bình Thuận - Nhà Bè. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc hạch toán chi phí đối với các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ:

Tại Khoản 1, Mục IV, Phần C, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính có hướng dẫn:

“1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1.1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

1.2. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật”.

Tại Điểm 2.27, Khoản 2, Mục IV, Phần C, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính có hướng dẫn:

“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.27. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế.”.

Tại Điều 2, Thông tư số 177/2009/TT-BTC ngày 10/09/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế đối với chênh lệch tỷ giá của các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ có hướng dẫn:

“Điều 2. Căn cứ tính thuế

Các doanh nghiệp có các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ thì các khoản lỗ, lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và lỗ, lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ cuối năm tài chính được tính vào chi phí hoặc thu nhập khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ. Trường hợp chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ tính vào chi phí làm cho kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bị lỗ thì có thể phân bổ một phần chênh lệch tỷ giá cho năm sau để doanh nghiệp không bị lỗ nhưng phải đảm bảo phần chênh lệch tỷ giá tính vào chi phí trong năm ít nhất cũng phải bằng chênh lệch tỷ giá của số ngoại tệ đến hạn phải trả trong năm đó”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên thì trường hợp Công ty cổ phần May Bình Thuận - Nhà Bè có các khoản chênh lệch do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (trừ khoản chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ) không được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Về việc xác định chi phí năm 2010:

Trường hợp Công ty có phát sinh khoản chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ của năm 2009 nhưng Công ty đã thực hiện hạch toán khoản chênh lệch tỷ giá này vào chi phí của năm 2010 khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2010 thì đề nghị Cục thuế thực hiện xác định lại chi phí và tính toán lại số thuế phải nộp. Trường hợp khi điều chỉnh lại chi phí phát sinh số thuế phải nộp tăng lên so với số thuế doanh nghiệp đã thực hiện kê khai không đúng thì bị xử phạt theo quy định tại Điểm 1, Mục III, Phần B, Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

3. Về các khoản chi phí phát sinh năm 2009:

Tại Khoản 1, Điều 34, Luật Quản lý thuế quy định:

“1. Trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp niên độ kiểm tra quyết toán thuế của Cục thuế đối với doanh nghiệp là năm 2010 thì đối với khoản chi phí phát sinh năm 2009, đề nghị Cục thuế hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo các quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế tại Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bình Thuận được biết. Đề nghị Cục thuế tỉnh Bình Thuận căn cứ vào các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật và tình hình thực tế để hướng dẫn đơn vị thực hiện kê khai chi phí đúng theo quy định của pháp luật thuế./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS-2b.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4069/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.831

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.186.91