Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4053/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 09/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4053/TCT-DNNN
V/v: Miễn, giảm tiền thuế đất theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước đối với Công ty cổ phần Diêm Thống nhất

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 7042/CT-THDT ngày 11/8/2005 của Cục Thuế thành phố Hà Nội hỏi về chính sách miễn, giảm tiền thuê đất đối với Doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành Công ty cổ phần, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Thuế thì: Công ty cổ phần Diêm Thống nhất được thành lập theo Quyết định số 1130/QĐ-TTg ngày 27/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 2/1/2002 Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103000719 để chuyển từ Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ, Công ty đang sử dụng thường xuyên trên 100 lao động.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 345 TC/TCDN ngày 9/1/2004 của Bộ Tài chính về việc ưu đãi về tiền thuế đất đối với doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ. Trường hợp Công ty cổ phần Diêm Thống nhất đáp ứng được điều kiện quy định tại Điều 15 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ thì được hưởng ưu đãi miễn giảm tiền thuê đất theo mức quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP nêu trên.

Thời gian ưu đãi miễn, giảm tiền thuế đất trong trường hợp doanh nghiệp chưa được cơ quan Nhà nước cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư nêu trên tính từ ngày doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang Công ty cổ phần.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện theo chính sách đã quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Công ty CP Diêm Thống nhất
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4053/TCT-DNNN ngày 09/11/2005 của Tổng cục Thuế về chính sách miễn, giảm tiền thuê đất đối với Doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành Công ty cổ phần

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.103

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!