Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4040/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 02/08/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4040/TCHQ-GSQL
V/v điều kiện kiểm tra, giám sát đối với DNCX

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2023

Kính gửi: Công ty CP quản lý chuỗi cung ứng Jupiter Việt Nam.
(Lô 43
C1, KCN Quang Minh, Chi Đông, Mê Linh, TP.Hà Nội)

Trả lời công văn không số ngày 15/7/2023 của Công ty CP quản lý chuỗi cung ứng Jupiter Việt Nam về điều kiện kiểm tra, giám sát đối với kho thuê ngoài của DNCX, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2, khoản 10 Điều 26 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; Điều 28a Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ; điểm a khoản 1 Điều 80 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, trường hợp không đ mặt bằng để bố trí kho lưu giữ hàng hóa phục vụ hoạt động chế xuất của doanh nghiệp chế xuất trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế, DNCX được thuê mặt bằng ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế để thực hiện lưu gi hàng hóa và phải đảm bảo điều kiện: (1) Có tường rào cứng bao quanh, ngăn cách với khu vực bên ngoài; (2) Có camera giám sát liên tục tại cửa ra, vào và cơ quan hi quan được quyền tra cứu được hình ảnh khi cần thiết.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp kho cho DNCX thuê của Công ty đáp ng các điều kiện dưới đây thì không cần thiết phải có vách ngăn gia hàng hóa của các DNCX lưu giữ tại kho:

1. Có hàng rào cứng bao quanh, ngăn cách với khu vực bên ngoài.

2. Hàng hóa gửi kho lưu giữ chỉ bao gồm hàng hóa của các DNCX, không có doanh nghiệp thường. Trong trường hợp có hàng hóa của doanh nghiệp thường thì phải có hàng rào ngăn cách giữa hàng hóa của DNCX và hàng hóa của doanh nghiệp thường.

3. Hàng hóa lưu giữ trong kho của các DNCX đảm bảo tách biệt, có camera giám sát liên tục 24/24, đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát hải quan.

4. Công ty phải có cơ chế quản lý đối với hàng hóa của từng DNCX khi đưa vào, đưa ra và lưu giữ tại kho của Công ty, cung cấp thông tin khi có yêu cầu và phối hợp với cơ quan hi quan đ thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu nghi vấn hàng hóa gửi kho không đáp ứng điều kiện theo quy định.

Tng cục Hải quan trả lời đ Công ty CP quản lý chuỗi cung ứng Jupiter Việt Nam biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyễn Văn
Cẩn (để b/c);
- PTCT Nguyễn Văn Thọ
ể b/c);
- Lưu: V
T, GSQL (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
Âu Anh Tuấn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4040/TCHQ-GSQL ngày 02/08/2023 về điều kiện kiểm tra, giám sát đối với doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


361

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.140.218
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!