Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 403 TCT/DNK ngày 23/02/2004 của Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm thuế TNDN đối với cơ sở sản xuất mới thành lập

Số hiệu: 403TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 403 TCT/DNK
V/v miễn, giảm thuế TNDN đối với cơ sở sản xuất mới thành lập

Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi:

Công ty CP Bách Việt
(Số 185-Khối 6-Trường Thi - Thành phố Vinh)

 

Trả lời công văn số 37/CV ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Công ty kiến nghị về việc xét miễn, giảm thuế cho Công ty của Cục thuế Tỉnh Nghệ An, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 106 Luật Doanh nghiệp quy định: “Công ty TNHH, Công ty CP có thể tách bằng các chuyển một phần tài sản của/Công ty hiện có (gọi là Công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số Công ty mới cùng loại (gọi là Công ty dược tách); chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của Công ty bị tách sang Công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của Công ty bị tách”.

Theo quy định tại Điểm 2 Mục 1 Phần Đ Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4 tháng 6 năm 2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: Những cơ sở dã thành lập trước đây nay chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, đổi tên, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp hoặc đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất, bổ sung mặt hàng, ngành nghề vào giây phép kinh doanh không thuộc đối tượng được xét miễn thuế, giảm thuế như cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mới thành lập.

Trường hợp Công ty CP Bách Việt được thành lập trên cơ sở tiếp nhận một phần máy móc thiết bị và nhân sự được tách từ Công ty TNHH Hà Dung (theo hình thức rút vốn), ngoài ra Bà Ngô Thị Linh trước đây là thành viên Công ty TNHH Hà Dung nay là thành viên có số vốn góp cao nhất trong Công ty CP Bách Việt. Căn cứ các quy định nêu trên thì Công ty CP Bách Việt không thuộc đối tượng được xét miễn, giảm thuế theo điện cơ sở sản xuất mới thành lập.

Đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế để được hướng dẫn thực hiện.

 

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 403 TCT/DNK ngày 23/02/2004 của Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm thuế TNDN đối với cơ sở sản xuất mới thành lập

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.176
DMCA.com Protection Status

IP: 54.196.26.1