Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4004/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 26/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4004/TCT-PCCS
V/v: Tư cách pháp lý của Công ty TNHH một thành viên, DNTN trong trường hợp chủ đầu tư là tổ chức giải thể, phá sản; chủ đầu tư, chủ doanh nghiệp là cá nhân mất tích, chết hoặc bị tuyên bố là đã chết 

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp
- Bộ Kế hoạch và đầu tư

Hiện nay cơ quan Thuế đang gặp vướng mắc trong việc giải quyết các thủ tục về thuế (kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế…) trong các trường hợp sau:

- Đối với doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân vắng mặt, mất tích, chết hoặc bị tuyên bố là đã chết.

- Đối với Công ty TNHH một thành viên (thành lập theo Luật Doanh nghiệp) và Công ty TNHH 100% vốn nước ngoài của 1 chủ đầu tư (thành lập theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trước đây nhưng chưa (hoặc không) đăng ký lại theo Luật Doanh nghiệp) khi:

+ Chủ đầu tư, chủ sở hữu công ty là tổ chức bị phá sản, giải thể;

+ Chủ đầu tư, chủ sở hữu công ty là cá nhân mất tích, chết hoặc bị tuyên bố là đã chết.

Nguyên tắc trong việc giải quyết các thủ tục về thuế cũng như các thủ tục hành chính nói chung là đúng đối tượng, đúng thời hạn. Vì vậy, để có cơ sở xây dựng phương án hướng dẫn thống nhất trong ngành thuế về nguyên tắc xử lý thuế trong các trường hợp trên, Tổng cục Thuế đề nghị Quý Bộ cho biết một số vấn đề thuộc thẩm quyền hướng dẫn của quý Bộ như sau:

1. Về tư cách pháp lý của doanh nghiệp:

- Tư cách pháp lý của doanh nghiệp có đương nhiên chấm dứt trong các trường hợp nêu trên hay không?

- Những thay đổi về mặt pháp lý của doanh nghiệp được thực hiện theo trình tự, thủ tục nào? (theo Điều 157 Luật Doanh nghiệp thì không thuộc các trường hợp phải giải thể).

2. Về người đại diện của doanh nghiệp:

- Trường hợp cá nhân chủ đầu tư, chủ sở hữu đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì khi cá nhân đó mất tích, chết hoặc bị tuyên bố lã đã chết, người có thẩm quyền đại diện cho doanh nghiệp để giải quyết các thủ tục pháp lý với cơ quan nhà nước (ví dụ như giải thể doanh nghiệp) là ai? Thủ tục để xác định tư cách người đại diện như thế nào?

- Cơ quan quản lý Nhà nước có quyền xác định (hoặc công nhận) người được quyền đại diện cho doanh nghiệp để thực hiện các giao dịch với mình trên cơ sở các quy định của Bộ luật Dân sự và Luật Doanh nghiệp… mà chưa cần có phán quyết của Tòa án hoặc chưa có sự thỏa thuận của những người thừa kế hay thân nhân của người mất tích, chết hoặc bị tuyên bố là đã chết hay không? Các văn bản hoặc thủ tục do người được cơ quan quản lý Nhà nước xác định (hoặc công nhận) là có thẩm quyền đại diện cho doanh nghiệp ký hoặc thực hiện có giá trị pháp lý như thế nào?

Tổng cục Thuế rất mong nhận được sự hợp tác của quý Bộ.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4004/TCT-PCCS ngày 26/10/2006 của Tổng cục Thuế về việc tư cách pháp lý của Công ty TNHH một thành viên, DNTN trong trường hợp chủ đầu tư là tổ chức giải thể, phá sản; chủ đầu tư, chủ doanh nghiệp là cá nhân mất tích, chết hoặc bị tuyên bố là đã chết

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.935

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!