Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 399/TTg-ĐMDN phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 399/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 28/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 399/TTg-ĐMDN
V/v phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới DN 100% vốn nhà nước thuộc Tập đoàn CN cao su Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (các công văn số: 411/HĐTVCSVN-ĐMDN ngày 29 tháng 9 năm 2011, 2395/CSVN-ĐMDN ngày 20 tháng 10 năm 2011, 35/HĐTVCSVN-ĐMDN ngày 06 tháng 02 năm 2012); ý kiến các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3567/BNN-ĐMDN ngày 02 tháng 12 năm 2011), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8416/BKHĐT-PTDN ngày 05 tháng 12 năm 2011), Tài chính (công văn số 16264/BTC-TCDN ngày 30 tháng 11 năm 2011), Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 3765/LĐTBXH-LĐTL ngày 03 tháng 11 năm 2011) về Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như sau:

1. Duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và 22 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trồng và chế biến cao su.

2. Cổ phần hóa Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Việt Nam, Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ.

3. Thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp:

a) Các công ty con:

- Công ty cổ phần gỗ MDF-Geruco Quảng Trị,

- Công ty cổ phần khu công nghiệp Hố Nai,

- Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ hàng hóa,

- Công ty cổ phần VRG Phú Yên,

- Công ty cổ phần VRG Đak Nông,

- Công ty cổ phần VRG Bảo Lộc.

b) Các công ty liên kết và đầu tư dài hạn:

- Công ty cổ phần Thống Nhất,

- Công ty cổ phần Cảng hàng không quốc tế Long Thành,

- Công ty cổ phần Du lịch Quốc Tế Vũng Tàu,

- Công ty cổ phần EVN Quốc tế,

- Công ty cổ phần Điện Việt Lào,

- Công ty cổ phần Thép tấm Miền Nam,

- Công ty Đầu tư phát triển VRG Long Thành,

- Công ty cổ phần Chứng khoán SHS,

- Quỹ Đầu tư Việt Nam.

Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam có trách nhiệm thực hiện sắp xếp, thoái vốn các doanh nghiệp nêu trên theo quy định hiện hành; Tổng kết việc thí điểm cổ phần hóa vườn cây gắn với cơ sở chế biến như quy định tại công văn số 19/BĐMDN ngày 8 tháng 3 năm 2012 của Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg CP:  Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT. Nội vụ, LĐ-TB&XH, NN&PTNT;
- Ban Chỉ đạo ĐM&TDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng,
 Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, KTN, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3). 30

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 399/TTg-ĐMDN phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.387

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.125.29