Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3940/VPCP-KTTH năm 2014 hỗ trợ doanh nghiệp trả lương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3940/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Nên
Ngày ban hành: 02/06/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3940/VPCP-KTTH
V/v hỗ trợ doanh nghiệp trả lương

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Công Thương, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường;
- Thanh tra Chính phủ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 50/LĐTBXH-LĐTL ngày 26 tháng 5 năm 2014 về hỗ trợ doanh nghiệp trả lương, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Về tiền lương của người lao động trong thời gian ngừng việc:

Căn cứ văn bản số 207/TB-VPCP ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về việc giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, sớm trở lại sản xuất kinh doanh và Công văn số 3758/VPCP-KTTH ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương bổ sung hướng dẫn việc hỗ trợ người lao động phải ngừng việc tại các doanh nghiệp bị thiệt hại do các hành vi vi phạm pháp luật gây ra tại một số địa phương, cụ thể:

a) Đối tượng hỗ trợ người lao động phải ngừng việc từ ngày 12 tháng 5 năm 2014 cho đến khi doanh nghiệp hoạt động trở lại (trước ngày 01 tháng 7 năm 2014).

b) Mức tiền hỗ trợ là mức lương ngừng việc do doanh nghiệp và người lao động (hoặc đại diện người lao động) thỏa thuận tương ứng với thời gian người lao động phải ngừng việc nhưng không thấp hơn mức tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

2. Về hỗ trợ doanh nghiệp:

a) Doanh nghiệp không phải trả phần lãi suất do trả lương chậm đối với khoản tiền lương tháng 4 và những ngày đã làm việc trong tháng 5 năm 2014 của người lao động.

b) Khoản tiền lương ngừng việc trả cho người lao động nêu tại Điểm 1 Công văn này được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó TTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ, Cục, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM




Nguyễn Văn Nên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3940/VPCP-KTTH năm 2014 hỗ trợ doanh nghiệp trả lương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.155

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182