Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 394/UBCK-TTĐT yêu cầu cán bộ quản lý trong công ty đại chúng tham gia lớp đào tạo quản trị công ty của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Số hiệu: 394/UBCK-TTĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Người ký: Vũ Bằng
Ngày ban hành: 19/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 394/UBCK-TTĐT
V/v yêu cầu các cán bộ quản lý trong công ty đại chúng tham gia lớp đào tạo quản trị công ty của UBCKNN.

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2009

 

Kính gửi: Các công ty đại chúng

Thực hiện Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế quản trị công ty nhằm nâng cao chất lượng quản trị công ty và tính công khai minh bạch trong các công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) giao cho Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (Trung tâm NCKH&ĐTCK) tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ về: "Quản trị công ty cổ phần đại chúng" cho các cán bộ quản lý trong công ty cổ phần đại chúng theo chương trình đào tạo của UBCKNN:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc: 1 ngày (2 buổi)

- Đối với các thành phần khác: 2 ngày (4 buổi)

Kế hoạch chi tiết đăng trên Website của UBCKNN (www.ssc.gov.vn) và website của Trung tâm NCKH&ĐTCK (www.srte.org.vn).

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty đại chúng sắp xếp thời gian cử các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát; Kế toán trưởng và cán bộ công bố thông tin trong công ty đại chúng tham gia khóa đào tạo về "Quản trị công ty cổ phần đại chúng" do Trung tâm NCKH&ĐTCK - UBCKNN tổ chức và gửi báo cáo định kỳ 6 tháng/lần về tình hình và kết quả tham gia các khóa đào tạo trên của công ty cho UBCKNN.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP UBCK, TTĐT.

CHỦ TỊCH
Vũ Bằng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 394/UBCK-TTĐT yêu cầu cán bộ quản lý trong công ty đại chúng tham gia lớp đào tạo quản trị công ty của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.090
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0