Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3936 TCT/PCCS ngày 25/11/2004 của Tổng cục thuế về việc trả lời bạn đọc Tạp chí thuế

Số hiệu: 3936TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 25/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3936 TCT/PCCS
V/v trả lời bạn đọc của Tạp chí thuế.

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty Sơn Tùng Lâm

 

Trả lời công văn số 1148/STL/CV-03 ngày 2/8/2004 của Công ty Sơn Tùng Lâm đề nghị giải đáp về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì xe ô tô chở hàng và chở người là tài sản cố định của Công ty phục vụ cho sản xuất kinh doanh được trích khấu hao và được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Mức trích khấu hao tài sản cố định được xác định theo giá trị và thời gian sử dụng của tài sản cố định. Đối với phần vốn vay ngân hàng và phần vốn tự có để mua xe ô tô chở người và chở hàng đã được thể hiện trong giá trị tài sản cố định để tính khấu hao nên không được tính số tiền này vào chi phí kinh doanh. Các khoản chi phí khác như tiền mua xăng, dầu, sửa chữa tài sản cố định, trả lãi vay ngân hàng được tính vào chi phí trong kỳ để tính thu nhập chịu thuế theo hướng dẫn tại Mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/13/2003 của Bộ Tài chính.

2. Tại Điểm 1.3 Mục III phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Căn cứ để xác định số thuế đầu vào được khấu trừ quy định trên đây là số thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào; chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu". Như vậy, Công ty nhập khẩu hàng chưa nộp thuế GTGT thì không được căn cứ Thông báo thuế của Hải quan để kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

3. Tại Điểm 5.6 Mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Công tác phí bao gồm: chi phí đi lại, tiền thuê chỗ ở, tiền lưu trú" được tính vào chi phí hợp lý. Như vậy, các khoản chi cho nhân viên của Công ty đi công tác trong và ngoài nước nếu có chứng từ hợp pháp của các khoản chi nêu trên được tính vào chi phí để xác định thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Sơn Tùng Lâm được biết.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3936 TCT/PCCS ngày 25/11/2004 của Tổng cục thuế về việc trả lời bạn đọc Tạp chí thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.017
DMCA.com Protection Status