Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3930/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 07/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3930/LĐTBXH-TL
V/v: Xếp hạng doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2006 

 

Kính gửi : Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

Trả lời công văn số 2515/BNN-ĐMDN ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thỏa thuận xếp hạng I đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Giống gia súc lớn Trung ương thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 13311/BTC-TCDN ngày 27 tháng 10 năm 2006, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng công ty Nhà nước thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Giống gia súc lớn Trung ương có thể vận dụng tiêu chuẩn ban hành kèm theo Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC nói trên để xếp hạng.

Căn cứ vào tiêu chuẩn xếp hạng tại Thông tư nêu trên và báo cáo quyết toán tài chính năm 2004, năm 2005 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2006 thì Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Giống gia súc lớn Trung ương đủ Điểm xếp doanh nghiệp hạng I.

2/ Tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý trong doanh nghiệp được thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính kể từ ngày Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định xếp hạng I đối với công ty.

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định xếp hạng I đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Giống gia súc lớn Trung ương và gửi văn bản về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính để theo dõi, kiểm tra./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Lưu VP, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Thị Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3930/LĐTBXH-TL ngày 07/11/2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc xếp hạng doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.660

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.217.106