Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 39/BXD-QLN bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH Quản lý bất động sản CHT Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 39/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 18/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/BXD-QLN
V/v bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH Quản lý bất động sản CHT Việt Nam.

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3676/SKHĐT-ĐKĐT ngày 22/5/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH Quản lý bất động sản CHT Việt Nam. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công ty TNHH Quản lý bất động sản CHT Việt Nam được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư số 411023000206 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận lần đầu ngày 19/8/2008 và chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 11/02/2010. Trong Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty đã ghi nhận ngành nghề kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.

Ngày 01/4/2010 Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số 2360/SXD-PTN gửi Bộ Xây dựng về việc thông báo hoạt động Sàn giao dịch bất động sản CHT Việt Nam và đề nghị đưa thông tin Sàn lên website của Mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam. Hiện nay, thông tin của Sàn giao dịch bất động sản CHT Việt Nam đã được đưa lên website Mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam.

Căn cứ quy định tại Khoản 1.1 và Khoản 1.7 Điều 1 Phần IV Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản thì Sàn giao dịch bất động sản CHT Việt Nam đã đủ điều kiện được hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, QLN (2).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 39/BXD-QLN bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH Quản lý bất động sản CHT Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.220
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33