Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3894/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 08/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3894/LĐTBXH-LĐTL
V/v: Tổng kết 20 năm xây dựng và phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế ở Việt Nam.

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 19/8/2010 Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 5748/BKH-QLKKT về việc tổng kết 20 năm xây dựng và phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế ở Việt Nam, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình thực hiện như sau:

1. Tình hình ban hành cơ chế, chính sách

Theo quy định tại điều 31 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã triển khai nghiên cứu, ban hành Thông tư số 13/2009/TT-BLĐTBXH ngày 06/5/2009 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao. Trong đó đã quy định những nội dung chủ yếu của quản lý nhà nước về lao động và trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, đồng thời ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp.

2. Những kết quả đạt được

- Các địa phương có Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh ký văn bản ủy quyền đầy đủ các nội dung thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo Thông tư số 13/2009/TT-BLĐTBXH. Qua việc triển khai thực hiện ủy quyền đã tạo sự chủ động cho Ban quản lý khu công nghiệp trong việc quản lý nhà nước về lao động đối với các doanh nghiệp tại khu công nghiệp: cập nhật, nắm bắt thông tin về doanh nghiệp, người lao động; tinh giản các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; thiết lập hệ thống thông tin pháp luật đến doanh nghiệp và người lao động; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và góp phần xử lý các vi phạm pháp luật về lao động cũng như giải quyết các tranh chấp lao động theo quy định.

Ngoài ra, một số Ban quản lý các khu công nghiệp còn phối hợp với các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ở địa phương trong việc tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động, hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc thực hiện chính sách, chế độ về lao động, hướng dẫn thực hiện các chế độ an toàn vệ sinh lao động, hướng dẫn trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động, yêu cầu doanh nghiệp thực kiểm tra thực hiện pháp luật lao động về chấp hành chế độ báo cáo theo quy định.

3. Một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc

- Ban quản lý các khu công nghiệp và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chưa có sự phối hợp chặt chẽ, chưa thực sự đạt hiệu quả mong muốn.

- Biên chế cán bộ của Ban quản lý các khu công nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu về nhiệm vụ thực hiện một số nội dung ủy quyền quản lý nhà nước về lao động trên địa bàn, năng lực thực hiện còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

- Việc chấp hành chế độ báo cáo chưa được Ban quản lý các khu công nghiệp và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố chấp hành theo đúng quy định.

4. Kiến nghị, đề xuất.

- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội rà soát, sửa đổi, bổ sung những nội dung còn bất cập trong Thông tư số 13/2009/TT-BLĐTBXH. Trước mắt bổ sung các quy định cụ thể trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban quản lý khu công nghiệp trong việc triển khai thực hiện chính sách và công tác quản lý lao động.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm kiện toàn bộ máy cán bộ của các Ban quản lý các khu công nghiệp, thường xuyên đào tạo, tập huấn để nâng cao năng lực của các cán bộ quản lý lao động làm việc tại Ban quản lý khu công nghiệp, nhất là trong việc triển khai thực hiện các chính sách mới về lao động. Ban quản lý các khu công nghiệp thực hiện tốt các nhiệm vụ được ủy quyền theo Thông tư số 13/2009/TT-BLĐTBXH và chấp hành nghiêm chế độ báo cáo theo quy định.

Trên đây là báo cáo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ LĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3894/LĐTBXH-LĐTL ngày 08/11/2010 về tổng kết 20 năm xây dựng và phát triển khu công nghiệp, chế xuất, kinh tế ở Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.472

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!