Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3879/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 12/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3879/VPCP-KTTH
V/v Quy hoạch phát triển KKT Hòn La, tỉnh Quảng Bình

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi :

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn số 3713/BKH-TĐ&GSĐT ngày 23 tháng 5 năm 2008 về việc dự thảo các Quyết định: thành lập, ban hành Quy chế hoạt động và phê duyệt Quy hoạch phát triển Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và đầu tư chủ trì, lấy ý kiến tham gia của các Bộ: Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan khác có liên quan theo quy định; trên cơ sở đó, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định của  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành vào cuối tháng 6 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
 PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN,
 TTĐT,Vụ ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3b).
 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3879/VPCP-KTTH ngày 12/06/2008 về việc quy hoạch phát triển Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.948

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74