Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3854/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 30/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3854/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3149/CT-TTr ngày 28/5/2010, công văn số 1895/CT-TTr ngày 9/4/2010 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhà thầu, truy thu thuế của Công ty Liên doanh Dung dịch khoan M-I Việt Nam. Ngày 06/8/2010, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2923/TCT-CS trả lời Cục Thuế về thuế nhà thầu và truy thu thuế. Nay, Tổng cục Thuế có ý kiến về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

- Điều 46 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp trong các trường hợp khuyến khích đầu tư như sau:

"Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi được áp dụng như sau:

1. 20% đối với dự án có một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Doanh nghiệp khu công nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ;

b) Dự án sản xuất không thuộc loại các dự án nêu tại Điều 45 và các khoản 2 và 3 Điều này.

..

4. Thời hạn áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi được quy định như sau:

d) Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% được áp dụng trong 10 năm, kể từ khi dự án bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, trừ các dự án được quy định tại điểm a khoản 4 Điều này.

5. Sau thời gian được hưởng mức thuế suất ưu đãi nêu tại các điểm b, c, d khoản 4 Điều này, các dự án phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất là 25% …".

- Ngày 26/7/2010, Tổng cục Thuế có công văn số 2741/TCT-CS gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến về việc áp dụng thuế suất thuế TNDN của Công ty. Ngày 16/9/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 6586/BKH-TCTT có ý kiến về vấn đề này như sau:

" … Căn cứ vào quy định của Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật thuế TNDN thì Công ty liên doanh dung dịch khoan MI Việt Nam chỉ được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% theo đúng quy định tại điểm 4, 5 Điều 46 và Điều 48 Nghị định 24/2000/NĐ-CP, cụ thể, đến thời điểm điều chỉnh giấy phép đầu tư lần 3, Công ty liên doanh dung dịch khoan MI Việt Nam không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức 20% và phải nộp thuế TNDN với thuế suất 25%".

Căn cứ quy định nêu trên, Công ty liên doanh dung dịch khoan MI Việt Nam được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% theo quy định tại Khoản 4, 5 Điều 46 và Điều 48 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP theo điều kiện thực tế đáp ứng. Theo đó, Công ty không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất 20% trong thời gian gia hạn hoạt động theo Giấy phép đầu tư điều chỉnh lần 3 số 224/GPĐC3 ngày 11/12/2000, Công ty nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất 25% theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu biết và đề nghị Cục Thuế căn cứ tình hình thực tế để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế-BTC;
- Vụ Pháp chế-TCT;
- Công ty liên doanh dung dịch khoan MI Việt Nam
(99 Lê Lợi, phường 6, TP Vũng Tàu);
- Lưu VT, CS (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3854/TCT-CS ngày 30/09/2010 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.388

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!