Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3844/TCHQ-GSQL ngày 17/08/2004 của Tổng cục Hải quan về việc bàn giao nguyên liệu SXXNK cho doanh nghiệp sau khi cổ phần hoá

Số hiệu: 3844/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 17/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3844/TCHQ-GSQL
V/v bàn giao nguyên vật liệu NSXXK cho doanh nghiệp sau khi cổ phần hoá

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

 

Trả lời công văn số 223/HQBD-NV ngày 09/4/2004 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc Công ty SX và XNK Bình Dương bàn giao nguyên liệu, nợ thuế nhập khẩu theo loại hình NSXXK sang  Công ty cổ phần Hưng Vượng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc bàn giao nguyên phụ liệu như đề cập tại công văn của Cục Hải quan Bình Dương là chưa được pháp luật quy định cụ thể. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nếu Công ty SX và XNK Bình Dương nhập khẩu nguyên liệu với mục đích là để cho Xí nghiệp chế biến lâm sản 3/2 nhưng sau đó cổ phần hoá (không còn Xí nghiệp chế biến lâm sản 3/2) thì chấp nhận việc xử lý bàn giao như nêu tại công văn số 223/HQBD-NV ngày 09/4/2004 của Cục Hải quan Bình Dương.

Khi đã chấp nhận việc bàn giao nguyên liệu, Công ty cổ phần Hưng Vượng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về thuế đối với Nhà nước và chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý, thanh khoản nguyên liệu đối với số nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu đã chuyển giao. Cục Hải quan Bình Dương phải có biên bản bàn giao trách nhiệm về thuế, quản lý nguyên vật liệu giữa 2 Công ty với Cục Hải quan Bình Dương. Về thủ tục, thanh khoản, hoàn thuế nguyên liệu bàn giao thực hiện theo quy định hiện hành.

Việc chấp thuận xử lý như nêu trên chỉ thực hiện đối với các lô hàng mà Công ty SX và XNK Bình Dương đã ký hợp đồng và mở thư tín dụng trước khi cổ phần hoá Xí nghiệp chế biến lâm sản 3/2 thành Công ty cổ phần Hưng Vượng.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Bình Dương biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3844/TCHQ-GSQL ngày 17/08/2004 của Tổng cục Hải quan về việc bàn giao nguyên liệu SXXNK cho doanh nghiệp sau khi cổ phần hoá

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.093

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.238.169