Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 384/BXD-HĐXD điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Space 21 Fonexim do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 384/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 15/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 384/BXD-HĐXD
V/v điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Space 21 Fonexim.

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 322/KHĐT-ĐTNN ngày 27/01/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đề nghị góp ý kiến điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Space 21 Fonexim. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc Công ty thực phẩm Miền Bắc thỏa thuận chuyển nhượng một phần vốn góp trong Công ty TNHH Space 21 Fonexim (là liên doanh giữa Công ty thực phẩm Miền Bắc với bên phía nước ngoài gồm Công ty Space 21 ENC, Singapore và Công ty TNHH Space 21, Hàn Quốc; thành lập theo giấy chứng nhận đầu tư số 011022000129 ngày 04/4/2008 do UBND thành phố Hà Nội cấp) sang cho Công ty Space 21 ENC, Singapore thuộc hoạt động được xem xét theo quy định tại Điều 44 Luật Doanh nghiệp và Điều 17 Luật Đầu tư.

2. Về nội dung Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp; thay đổi tỷ lệ góp vốn, điều chỉnh tiến độ góp vốn của các thành viên trong Công ty TNHH Space 21 Fonexim, đề nghị Quý Sở căn cứ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các quy định pháp luật hiện hành xem xét theo thẩm quyền.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND thành phố Hà Nội xem xét./.

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên,
- Lưu VP, HĐXD (VQT – 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 384/BXD-HĐXD điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Space 21 Fonexim do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.135
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.175.155