Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3839/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 30/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3839/TCT-CS
V/v Khẩu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Thuận.

Trả lời công văn số 1329/CT-Ktr ngày 17/8/2010 của Cục thuế tỉnh Bình Thuận về chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1, khoản 3 Điều 141, Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định:

“Điều 141. Doanh nghiệp tư nhân

1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.”

Tại điểm 1, công văn số 10220/BTC-TCT ngày 20/7/2009 của Bộ Tài chính về điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ hoàn thuế GTGT hướng dẫn:

“1. Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng và các hình thức thanh toán khác theo quy định.”

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp đơn vị bán là doanh nghiệp tư nhân thì khi bên mua thanh toán tiền hàng cho bên bán là doanh nghiệp tư nhân thì bên mua phải chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của doanh nghiệp tư nhân – Bên bán. Trường hợp tiền mua hàng được thanh toán vào tài khoản của cá nhân đứng tên chủ doanh nghiệp tư nhân mà tài khoản này đã đăng ký thuế là tài khoản giao dịch của doanh nghiệp tư nhân thì cũng được coi là chứng từ thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bình Thuận được biết./.

 

 

Nơi nhận:
.- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, Vụ CS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3839/TCT-CS ngày 30/09/2010 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.230

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!