Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc hỗ trợ vốn ngân sách năm 1997 cho ngân hàng phục vụ người nghèo

Số hiệu: 3837-TC/TCDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 26/10/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3837-TC/TCDN

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 1996

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 3837 TC/TCDN NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 1996 VỀ VIỆC HỖ TRỢ VỐN NGÂNSÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 1997 CHO NGÂN HÀNG PHỤC VỤ NGƯỜI NGHÈO

Kính trình: Thủ tướngChính phủ

 

Thi hành ý kiến chỉđạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4984/KTTH ngày 4/10/1996 của Vănphòng Chính phủ "Về việc hỗ trợ vốn ngân sách cho Ngân hàng phục vụ ngườinghèo";

Căn cứ vào Công văn số553/NH-CV ngày 23/9/1995 của NHNHVN "Về việc xin hỗ trợ vốn ngân sách Nhànước năm 1997 cho Ngân hàng phục vụ người nghèo";

Về vấn đề này, Bộ Tàichính xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

1- Ngân hàng phục vụ người nghèo được thành lập theo QĐ số525/TTg ngày 31/8/1995 của Thủ tướng Chính phủ và bắt đầu hoạt động từ1/1/1996. Ngay từ khi thành lập vốn điều lệ ban đầu được xác định 500 tỷ đồngvà được bố trí đủ.

2- Trong quá trình hoạt động năm 1996 nguồn vốn của Ngânhàng phục vụ người nghèo dự kiến là 1.800 tỷ đồng, nhưng trên thực tế, đến naysau 2 đợt giải ngân, nguồn vốn của Ngân hàng phục vụ người nghèo vẫn chưa sửdụng hết.

Năm 1997, theo kế hoạch của Ngân hàng phục vụ người nghèonguồn vốn tăng thêm 1700 tỷ để giải quyết cho 3 triệu hộ nghèo vay vốn. Việcxác định dự kiến nguồn vốn nêu trên để sử dụng cho vay hộ nghèo năm 1997 chưatính đến số vốn thu hồi nợ quay vòng cho vay và phần vốn được bổ sung từ nguồnphân phối lợi nhuận năm 1996 (nếu có).

3- Trong điều kiện hiện nay, Ngân sách Nhà nước chưa thể bốtrí để cấp vốn điều lệ bổ sung, đáp ứng nhu cầu về vốn cho NHNg; đề nghị NHNNxem xét lại kế hoạch nguồn vốn năm 1997 và chỉ đạo theo hướng:

a) Rà soát lại đối tượng được vay, tính toán lại nhu cầu vốnsát thực tế yêu cầu xã hội để có biện pháp huy động vốn cho vay người nghèo.

b) Tăng cường khai thác các nguồn vốn tài trợ từ các tổ chứcquốc tế và tổ chức khác.

c) Tăng cường thu hồi nợ đã cho vay năm 1996 để quay vòngvốn.

d) Tăng nguồn vốn vay các NHTM, vay nước ngoài và huy độngvốn trong dân cư.

đ) Trình Thủ tướng xem xét để tập trung các nguồn vốn cùng mục đích xoá đói, giảm nghèo từ các chương trình lồng ghép 120, 327, 773...chuyển cho NHNg sử dụng nhằm thống nhất đầu mối quản lý.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính về giải pháp thực thi kếhoạch nguồn vốn 1997 của NHNg.

Kính trình Thủ tướng xem xét.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc hỗ trợ vốn ngân sách năm 1997 cho ngân hàng phục vụ người nghèo

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.096
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126