Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3834/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3834/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 06/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3834/TCT-CS
V/v: chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh

Trả lời công văn số 1108/CT-KT1 ngày 23/5/2014 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh vướng mắc về ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty TNHH Intops Việt Nam (sau đây gọi là Công ty), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 5 Phụ lục II Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định:

“Các khu công nghiệp được thành lập theo Quyết định của Thủ tưởng Chính phủ thuộc địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn

- Tại điểm 6 phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12, áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2009 trở đi, quy định:

“6. Doanh nghiệp đang hoạt động từ năm 2009 có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì phần thu nhập từ dự án đầu tư này sẽ không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp...”

- Tại khoản 5 Điều 23 Chương VII Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN số 14/2008, áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2012 trở đi, quy định:

“5. Doanh nghiệp đang hoạt động từ năm 2009 có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì phần thu nhập từ dự án đầu tư này sẽ không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp... ”

Theo quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về việc được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện Doanh nghiệp mới thành lập thực tế đáp ứng sản xuất sản phẩm trong Khu Công nghiệp và trong thời gian Công ty chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu có điều chỉnh tăng vốn đầu tư.

Riêng đối với trường hợp Công ty thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần thứ 5 số 21223.000118 do Ban quản lý các KCN cấp ngày 17/4/2012, tại Giấy phép có điều chỉnh phần vốn đầu tư tăng thêm từ 30 triệu USD lên 45 triệu USD và công suất đầu tư tăng từ 24.000.000 sản phẩm/năm lên 40.000.000 sản phẩm/năm, thì phần giá trị tăng thêm do điều chỉnh tăng vốn đầu tư và công suất này là hình thức đầu tư mở rộng, không được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với phần lợi nhuận tăng thêm theo các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ PC-BTC;
- Vụ PC- TCT;
- Lưu: VT,CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3834/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.110

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0