Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3780/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3780/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 05/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3780/TCT-CS
V/v: chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty Cơ Điện lạnh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh
(Địa chỉ: Đường số 10, KCN Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng)

 

Trả lời công văn số 112/CVCDL14 ngày 30/06/2014 của Công ty Cơ Điện lạnh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Công ty) về việc chính sách thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/1/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường quy định: Tổ chức có dự án đầu tư mới; dự án đầu tư đổi mới công nghệ trong việc thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường; dự án đầu tư công nghệ thân thiện với môi trường thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định.

Tại Danh mục các hoạt động, sản phẩm từ hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ ban hành kèm theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP nêu trên quy định:

- Tại điểm 8 mục II Phần A quy định danh mục các hoạt động bảo vệ môi trường được đặc biệt ưu đãi, hỗ trợ bao gồm: “Chuyển giao công nghệ thân thiện với môi trường.”

- Tại điểm 5 Mục II Phần B quy định Danh mục các hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ bao gồm: “Áp dụng công nghệ giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng nhà kính, phá hủy tầng ozon”.

Tại Điều 13 Nghị định số 04/2009/NĐ-CP nêu trên quy định:

“Doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại mục II phần A và mục II phần B của Danh mục được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.”

Tại khoản 7 Điều 4 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ, khoản 7 Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định thu nhập được miễn thuế TNDN bao gồm:

“Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam.

Trường hợp tổ chức nhận tài trợ sử dụng không đúng mục đích các khoản tài trợ trên thì tổ chức nhận tài trợ phải tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên phần sử dụng sai mục đích trong kỳ tính thuế phát sinh việc sử dụng sai mục đích.”

Dự án “Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam, giai đoạn 1” (Dự án) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo công văn số 1964/TTg-QHQT ngày 19/11/2012 và Bộ Tài nguyên & Môi Trường phê duyệt theo Quyết định số 1242/QĐ-BTNMT ngày 6/8/2012 là dự án ODA không hoàn lại, không được Nhà nước cấp vốn đối ứng với mục đích chủ yếu là giúp Việt Nam loại trừ hoàn toàn tiêu thụ các chất HCFC (là chất được sử dụng trong: sản xuất điều hòa không khí, thiết bị cấp đông cho các kho lạnh thủy sản, các máy làm đá, sửa chữa bảo dưỡng, sản xuất xốp cách nhiệt... ở Việt Nam) theo đúng lộ trình loại trừ các chất này theo Nghị định thư Montreal mà Việt Nam là thành viên tham gia.

Tại Phần (iv) điểm a mục V Văn kiện Dự án kèm theo Quyết định số 1242/QĐ-BTNMT nêu trên quy định về việc hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ (công nghệ cyclo-pentane thay thế cho công nghệ sử dụng HCFC-141b trong sản xuất xốp cách nhiệt) trong đó Công ty là một trong số các doanh nghiệp sản xuất xốp được Dự án tài trợ.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp ngày 25/1/2014, Công ty và Ban Quản lý dự án “Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam, giai đoạn 1” ký Hiệp định tài trợ số TF012705/FSG9/2014 - Searee để Công ty tham gia thực hiện Dự án nêu trên và nhận được khoản tiền tài trợ bằng nguồn vốn viện trợ ODA không hoàn lại để mua sắm thiết bị, dây chuyền sản xuất tấm cách nhiệt sử dụng công nghệ Cyclo-pentane thay thế cho dây chuyền sản xuất tấm cách nhiệt sử dụng các chất HCFC giúp thân thiện hơn với môi trường, giảm thiểu khí thải gây phá hủy tầng ô-zôn nằm trong lộ trình thực hiện Dự án loại bỏ hoàn toàn công nghệ sử dụng các HCFC ở Việt Nam theo quy định của Nghị định thư Montreal mà Việt Nam là thành viên tham gia thì khoản tài trợ nêu trên được sử dụng cho hoạt động xã hội (bảo vệ môi trường) tại Việt Nam nên Công ty được miễn thuế TNDN đối với khoản thu nhập này theo quy định tại khoản 7 Điều 4 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên; Nếu Công ty sử dụng không đúng mục đích khoản tài trợ trên thì phải tính, nộp thuế TNDN tính trên phần sử dụng sai mục đích trong kỳ tính thuế phát sinh việc sử dụng sai mục đích.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cơ Điện lạnh Đà Nẵng - Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Đà Nẵng;
- Vụ CST, PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3780/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.161

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.40