Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3831/BNN-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 18/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3831/BNN-VP
V/v Thực hiện triển khai các dự án khuyến nông

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức các buổi họp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào ngày 11/11/2010 tại Hà Nội (cho các địa phương phía Bắc và ngày 13/11/2010 tại TP Hồ Chí Minh cho các địa phương phía Nam). Căn cứ ý kiến của các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư (Trung tâm), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin chỉ đạo như sau:

1. Tiếp thu ý kiến của các Sở và Trung tâm

Các Sở và Trung tâm nêu khó khăn khi thực hiện Nghị định 02/2010 về khuyến nông với nhiều thay đổi lớn so với Nghị định 56/2005 về khuyến nông, khuyến ngư. Các khó khăn chủ yếu gồm:

a) Việc quy định Ủy ban nhân dân phê duyệt các dự án khuyến nông địa phương cùng cấp đòi hỏi các thủ tục hành chính, mất nhiều thời gian.

b) Việc quy định ngân sách địa phương cấp theo dự toán dự án khuyến nông được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện phê duyệt sẽ gây khó khăn cho các tỉnh chưa chủ động được ngân sách địa phương phải dựa vào sự hỗ trợ ngân sách từ Trung ương.

c) Các Trung tâm hoặc tổ chức khuyến nông địa phương khó có thể tham gia chủ trì các dự án khuyến nông Trung ương do các dự án này có phạm vi thực hiện rộng.

d) Phương thức đấu thầu cạnh tranh các dự án khuyến nông có thể không phù hợp vì vậy giai đoạn trước mắt nên áp dụng xét chọn.

e) Các định mức chỉ nên thống nhất chung cho cả dự án khuyến nông Trung ương và địa phương.

2. Các hướng xử lý

a) Về xây dựng, phê duyệt dự án khuyến nông địa phương

Các Sở cần chủ động xây dựng các dự án khuyến nông địa phương trước nhất cho năm 2011, Sở nào có điều kiện có thể xây dựng cho giai đoạn 2011-2013, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phê duyệt.

Việc bố trí kinh phí theo hướng (i) các tỉnh, thành trước đây hằng năm đều có bổ sung ngân sách địa phương để thực hiện các dự án khuyến nông địa phương (ngoài phần nhận trực tiếp từ Trung tâm Khuyến nông quốc gia) cần duy trì và tăng thêm phần ngân sách địa phương từ 2011 (ii) các tỉnh trước đây chỉ dựa vào ngân sách Trung ương cần bắt đầu có bố trí ngân sách địa phương từ 2011 (iii) các tỉnh sau khi cân đối khả năng ngân sách địa phương so với dự toán các dự án khuyến nông địa phương, phần còn thiếu, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản gửi cho Bộ Tài chính để xin hỗ trợ từ ngân sách trung ương (đồng gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

b) Tham gia dự án khuyến nông Trung ương

Dự án khuyến nông Trung ương có phạm vi cấp vùng, miền hoặc toàn quốc (cụ thể từ 3 tỉnh trở lên), như vậy các dự án khuyến nông Trung ương cũng sẽ được thực hiện ở các địa phương, chỉ khác là một dự án sẽ được thực hiện cùng lúc ở nhiều địa phương theo mục tiêu của dự án.

Các Trung tâm và tổ chức khuyến nông địa phương có thể tham gia dự án khuyến nông Trung ương bằng cách đăng ký chủ trì đối với những dự án khuyến nông Trung ương có phạm vi không quá rộng, ví dụ 3-5 tỉnh; trường hợp này đăng ký theo hướng dẫn tại công văn của Bộ số 3616/BNN-KN ngày 04 tháng 11 năm 2010 về hướng dẫn đăng ký tham gia dự án khuyến nông Trung ương.

Tất cả Trung tâm các tỉnh, thành phố đều có thể tham gia hợp phần dự án khuyến nông Trung ương thực hiện tại địa phương mình (dự án nhánh). Bộ đề nghị các Sở gửi cho Bộ đăng ký tham gia dự án nhánh trước ngày 15/12/2010 với nội dung:

STT

Tên dự án khuyến nông Trung ương

Tổ chức khuyến nông của địa phương tham gia (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Nêu rõ tổ chức khuyến nông của địa phương vì ngoài Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh, Sở có thể giao cho các tổ chức có tham gia hoạt động khuyến nông khác nếu thấy phù hợp.

Đối với đăng ký tham gia của các Sở thực hiện dự án nhánh của dự án khuyến nông Trung ương, Bộ sẽ xem xét xét chọn theo hướng tạo điều kiện cho các tổ chức khuyến nông địa phương tham gia.

Trên đây là một số ý kiến chỉ đạo của Bộ, nếu các Sở, Trung tâm có vướng mắc xin gửi về Bộ (Trung tâm Khuyến nông quốc gia).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Vụ KHCNMT;
- Trung tâm KNQG;
- Lưu: VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3831/BNN-VP ngày 18/11/2010 thực hiện triển khai các dự án khuyến nông do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.968

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!