Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3826/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 27/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3826/TCT-DNNN
V/v: lập hoá đơn, chứng từ của công ty mua, bán nợ

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2005

Kính gửi :

- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 211/MBN/05 ngày 1/8/2005 của Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp về việc lập hoá đơn, chứng từ đối với hoạt động bàn giao, tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản không tính vào giá trị doanh nghiệp khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2 - Mục III - Phần thứ hai - Thông tư số 39/2004/TT-BTC ngày 11/5/2004 của Bộ Tài chính đã quy định thủ tục giao nhận đối với hoạt động bàn giao, tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản không tính vào giá trị doanh nghiệp khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước:

"Đại diện chủ sở hữu (hoặc người được uỷ quyền) cùng với doanh nghiệp đang giữ hộ nợ, tài sản loại ra khỏi giá trị doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp đang chuyển đổi sở hữu đã có quyết định giá trị doanh nghiệp (gọi chung là doanh nghiệp) thực hiện bàn giao nợ, tài sản cho Công ty mua, bán nợ.

Khi giao nhận phải lập Biên bản bàn giao. Biên bản phải có chữ ký của ba bên (bên giao, doanh nghiệp và Công ty mua, bán nợ)".

Căn cứ quy định trên đây, trường hợp các doanh nghiệp nhà nước khi tiến hành cổ phần hoá đã bàn giao toàn bộ nợ và tài sản đã loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp cho Công ty mua, bán nợ thì khi làm thủ tục giao nhận, các bên phải lập Biên bản bàn giao và không phải xuất hoá đơn cho Công ty mua, bán nợ. Khi Công ty mua, bán nợ tiến hành xử lý các tài sản này theo các hình thức bán đấu giá, bán thoả thuận cho khách hàng thì Công ty phải lập hoá đơn và kê khai nộp thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3826/TCT-DNNN ngày 27/10/2005 của Tổng cục Thuế về việc lập hoá đơn, chứng từ của công ty mua, bán nợ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.952

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!