Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3814/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 29/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3814/TCT-CS
V/v thuế GTGT của nhà xưởng góp vốn

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi:

Công ty TNHH TM-SX Vĩnh Phú.
(22A Bùi Công Trừng, ấp 3, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 07/VP ngày 27/5/2010 của Công ty TNHH TM-SX Vĩnh Phú về thuế GTGT của nhà xưởng góp vốn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo kết quả kiểm tra ngày 02/04/2010 của Chi cục Thuế huyện Hóc Môn, hộ kinh doanh Nguyễn Thị Bích Ngọc, mã số thuế 0304625980 ngưng kinh doanh từ ngày 05/05/2009. Do vậy, tại thời điểm tham gia góp vốn vào Công ty TNHH TM-SX Vĩnh Phú (ngày 25/3/2009), công trình nhà xưởng (Giấy chứng nhận sở hữu công trình ngày 17/12/2008, hóa đơn GTGT số 05335, QV/2007N ngày 09/10/2008) không phải là tài sản mới và thuộc sở hữu của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Bích Ngọc nên thủ tục về hóa đơn, chứng từ phải được thực hiện theo điểm 2.18b Mục IV Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối với trường hợp bên có tài sản góp vốn, tài sản điều chuyển là cơ sở kinh doanh.

Chi cục Thuế huyện Hóc Môn đã có công văn số 526/CCT-NV-DT&TTHT ngày 13/4/2010, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh có công văn số 2811/CT-TTHT ngày 12/5/2010 gửi Công ty TNHH TM-SX Vĩnh Phú về việc thuế GTGT của nhà xưởng góp vốn.

Đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 526/CCT-NV-DT&TTHT ngày 13/4/2010 của Chi cục Thuế huyện Hóc Môn; công văn số 2811/CT-TTHT ngày 12/5/2010 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3814/TCT-CS ngày 29/09/2010 về thuế giá trị gia tăng của nhà xưởng góp vốn do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.155

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!