Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 379/TCT-CS về chi phí tiền lương tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục thuế ban hành

Số hiệu: 379/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 08/02/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 379/TCT-CS
Về việc chi phí tiền lương tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2001

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời Công văn số 641/CT-TQD ngày 15-1-2001 của Cục Thuế hỏi về việc xác định tiền lương được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm 3a, Mục III, Phần B Thông tư số 99/1998/TT-BTC ngày 14 tháng 7 năm 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ;

- Căn cứ Thông tư số 13/LĐTBXH-TT ngày 10 tháng 4 năm 1997 và Thông tư số 15/LĐTBXH-TT ngày 10 tháng 04 năm 1997 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn sử dụng sổ lương của doanh nghiệp Nhà nước;

Căn cứ quy định tại các văn bản trên, đối với doanh nghiệp Nhà nước đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của năm thực hiện thì tiền lương được hạch toán vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp như sau:

- Tiền lương thực chi được hạch toán vào chu phí tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp là số tiền lương tính, trả lương căn cứ vào hợp đồng lao động, lương khoán, lương tính theo cấp bậc, chức vụ được thể hiện trong sổ thanh toán tiền lương và có chữ ký xác nhận của người lao động làm việc tại doanh nghiệp. Trường hợp tiền lương đã tính trả cho người lao động theo chế độ, nhưng doanh nghiệp chưa thanh toán cho người lao động thì doanh nghiệp phải lập biên bản cam kết nhận nợ tiền lương với người lao động thì số tiền lương này cũng được tính vào chi phí.

- Tổng mức tiền lương được hạch toán vào chi phí không vượt mức lương tính theo đơn giá tiền lương do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và không được vượt quá số lần mức lương bình quân chung do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho phép đối với từng ngành nghề.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 379/TCT-CS ngày 08/02/2001 về chi phí tiền lương tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.621

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248