Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3787/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xếp hạng công ty nhà nước.

Số hiệu: 3787/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 08/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3787/LĐTBXH-TL
V/v: xếp hạng công ty nhà nước

Hà nội, ngày 08 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi: Sở y tế Hà Tây

Trả lời công văn 860/SYT-TCHCTH ngày 14/10/2005 của quý Sở về việc ghi tại trích yếu, sau khi xem xét, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Khi xây dựng tiêu chuẩn xếp hạng doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chưa nhận được đề nghị của Bộ Y tế về tiêu chuẩn xếp hạng của ngành thiết bị và vật tư y tế.

Vì vậy, các Công ty kinh doanh thiết bị và vật tư y tế có thể vận dụng các tiêu chuẩn đã ban hành hoặc Sở Y tế Hà Tây có công văn đề nghị Bộ Y tế xây dựng tiêu chuẩn xếp hạng Công ty kinh doanh thiết bị y tế gửi liên Bộ ban hành làm căn cứ xếp hạng công ty.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế;
- Lưu VP, Vụ TL
.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
 Phạm Minh Huân

`

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3787/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xếp hạng công ty nhà nước.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.276
DMCA.com Protection Status

IP: 34.239.167.74