Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3783/VPCP-ĐMDN về việc xây dựng Đề án thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3783/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 09/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3783/VPCP-ĐMDN
V/v xây dựng Đề án thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi:  

- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Bưu chính, Viễn thông; Tài chính.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Tờ trình số 224/TCCB-HĐQT ngày 15 tháng 6 năm 2007) về việc xin chủ trương thành lập ngân hàng thương mại cổ phần trên cơ sở chuyển đổi Công ty Dịch vụ tiết kiệm Bưu điện, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam xây dựng Đề án thành lập ngân hàng thương mại cổ phần trên cơ sở chuyển đổi Công ty Dịch vụ tiết kiệm Bưu điện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Đề án cần đề xuất được việc kế thừa các quyền lợi, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của Công ty Dịch vụ tiết kiệm Bưu điện và xác định giá trị của Công ty để tham gia góp vốn thành lập ngân hàng thương mại cổ phần theo quy định của pháp luật; tuân thủ đúng các quy định về tiêu chí, điều kiện thành lập mới ngân hàng thương mại cổ phần.

2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính; Bưu chính, Viễn thông thẩm định Đề án nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Nguyễn Quốc Huy,
các Vụ: TH, KTTH, CN, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, ĐMDN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3783/VPCP-ĐMDN về việc xây dựng Đề án thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.870

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84