Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3775/TCT-CS năm 2014 về lập hóa đơn có sai sót do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3775/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 05/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3775/TCT-CS
V/v hóa đơn có sai sót

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Swire Cold Storage Việt Nam;
(Đ/c: KCN Sóng Thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương)
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số KT-CT0140003 ngày 22/07/2014 của Công ty TNHH Swire Cold Storage Việt Nam về việc lập hóa đơn có sai sót, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn quy định: “Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghì rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số..., ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

Trường hợp theo trình bày của Công ty TNHH Swire Cold Storage Việt Nam: Ngày 21/08/2012 Công ty TNHH Swire Cold Storage Việt Nam đã thông báo phát hành hóa đơn GTGT tự in theo mẫu 01/AC và Thông tư số 153/2010/TT-BTC với Cục Thuế tỉnh Bình Dương: Mẫu số 01GTKT/001 GT 01, ký hiệu AA/12T, số lượng 3500 (từ số 0000001 đến số 0003500). Đến hết tháng 04/2014 Công ty đã sử dụng 3247 hóa đơn và khi in đến số 0003248 và các số tiếp theo trong tháng 05/2014 thì Công ty đánh máy sai phần ký hiệu là AA/14T. Nếu căn cứ các thông tin trên thì chưa có căn cứ để kết luận các hóa đơn mà Công ty đã lập từ số 0003248 đến 0003433 (là các số hóa đơn liên tục trong 3500 số đã thông báo phát hành) là các hóa đơn sử dụng mà chưa thông báo phát hành như tại công văn số 7839/CT-TTHT ngày 10/07/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Do đó, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương kiểm tra thực tế vụ việc nêu trên, kết luận cụ thể và có văn bản hướng dẫn Công ty TNHH Swire Cold Storage Việt Nam thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Swire Cold Storage Việt Nam biết và Cục Thuế tỉnh Bình Dương được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BCT);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3775/TCT-CS năm 2014 về lập hóa đơn có sai sót do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.386

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74