Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3772/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 28/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3772/TCT-DNL
V/v trả lời đối thoại DN.

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi:

Công ty Xăng dầu Sông Bé.
(Địa chỉ: Số 8, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phú Thọ, TX Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương)

 

Trả lời câu hỏi của Công ty Xăng dầu Sông Bé nêu tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp lớn năm 2010, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi: Các khoản khuyến mại thu được đưa vào thu nhập khác. Mua hàng khuyến mại về, khoản này không được tính vào chi phí. Đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn.

Trả lời:

Tại điểm 13, Mục V Phần B Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định các khoản thu nhập khác bao gồm:

"Quà biếu, quà tặng bằng tiền, bằng hiện vật, thu nhập nhận được bằng tiền, bằng hiện vật từ khoản hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán, thưởng khuyến mại và các khoản hỗ trợ khác."

Tại điểm 2.19 Mục IV Phần B Thông tư số 130/2008/TT-BTC nêu trên quy định về khoản chi không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN bao gồm:

"Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 10% tổng số chi được trừ; đối với doanh nghiệp thành lập mới là phần chi vượt quá 15% trong ba năm đầu, kể từ khi được thành lập. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi khống chế quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hóa bán ra …";

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp Công ty nhận được các khoản khuyến mại từ bên cung cấp hàng hóa dịch vụ thì khi nhận hàng khuyến mại Công ty phải hạch toán toàn bộ giá trị hàng khuyến mại nhận được từ bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ vào thu nhập khác để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Khi Công ty bán hàng và tặng hàng khuyến mại cho khách hàng thì hạch toán giá trị hàng khuyến mại này vào chi phí khuyến mại và bị khống chế theo quy định tại Điểm 2.19, Mục IV, Phần B Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 nêu trên.

Trường hợp Công ty có hợp đồng thỏa thuận về việc nhận hàng hóa khuyến mại của bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ về để khuyến mại cho khách hàng theo quy định của Luật Thương mại và các văn bản hướng dẫn thi hành và không có sự chênh lệch giữa giá trị hàng khuyến mại mà Công ty nhận được từ bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ với giá trị hàng hóa mà Công ty thực hiện khuyến mại cho khách hàng theo thỏa thuận với bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ thì đây là hoạt động thu hộ, chi hộ. Vì vậy, giá trị hàng khuyến mại mà Công ty nhận được từ bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ để thực hiện khuyến mại cho khách hàng trong trường hợp này không được xác định là thu nhập và chi phí khuyến mại của Công ty. Khi xuất hàng để khuyến mại, Công ty phải lập hóa đơn giá trị gia tăng theo hướng dẫn tại điểm 2.4 Mục IV Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính. Nếu Công ty nhận hàng khuyến mại từ bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ nhưng không thực hiện khuyến mại theo đúng hợp đồng thỏa thuận và theo đúng quy định của Luật Thương mại và các văn bản hướng dẫn thi hành, hoặc có khuyến mại nhưng không ghi trên hóa đơn thì giá trị hàng khuyến mại phải tính vào khoản thu nhập khác để tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại điểm 13, Mục V, Phần B Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 nêu trên, Công ty phải có quy chế khuyến mại theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Xăng dầu Sông Bé được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, DNL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3772/TCT-DNL ngày 28/09/2010 trả lời đối thoại với doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.976

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!