Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 377/CP-KTTH ngày 10/04/2002 của Chính phủ về việc xử lý khoản nợ bảo lãnh của Công ty Thuỷ tinh Miền Trung

Số hiệu: 377/CP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 10/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 377/CP-KTTH
V/v xử lý khoản nợ bảo lãnh của Công ty Thuỷ tinh Miền Trung

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi:

 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng,
- Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 132/NHNN-TD ngày 04 tháng 02 năm 2002) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1230BKH/TC ngày 28 tháng 02 năm 2002), của Bộ Tài chính (công văn số 3029 TC/TCDN ngày 28 tháng 3 năm 2002), về việc xử lý khoản nợ bảo lãnh của Công ty Thuỷ tinh Miền Trung, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 213/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 1999 và công văn số 983/CP-KTTH ngày 14 tháng 9 năm 1999 của Văn phòng Chính phủ.

2. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cùng với Bộ Xây dựng đánh giá lại tài sản của Công ty Thuỷ tinh Miền Trung đến thời điểm hiện tại để có cơ sở triển khai thực hiện phương án sáp nhập Công ty này vào Tổng công ty Thuỷ tinh gốm sứ và xây dựng, nhằm bảo đảm sự bình  đẳng, hai bên cùng có lợi, tránh lãng phí tài sản của Nhà nước. Phần giá trị chênh lệch phát sinh do đánh giá lại giao Bộ Tài chính và Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng xử lý bằng nguồn ngân sách.

3. Cho phép xử lý miễn toàn bộ phí bảo lãnh, lãi treo đối  với khoản vay trong nước.

4. trường hợp không thực hiện được theo phương án sáp nhập nêu trên thì cho phép thực hiện phương án giải thể Công ty Thuỷ tinh Miền Trung và giao cho Bộ Xây dựng , Bộ Công nghiệp thẩm định lại dây chuyền thiết bị của Công ty để bán lại cho các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm tương tự theo quy định hiện hành./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 377/CP-KTTH ngày 10/04/2002 của Chính phủ về việc xử lý khoản nợ bảo lãnh của Công ty Thuỷ tinh Miền Trung

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.917
DMCA.com Protection Status