Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3736/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Hồng Hải
Ngày ban hành: 27/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 3736/TCT-KK
V/v Công ty đề nghị được tiếp tục khoán thuế cho chu kỳ 2010-2013

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Giải trí Quốc tế Lợi Lai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 68/CV-LL đề ngày 03/5/2010 của Công ty Cổ phần Giải trí Quốc tế Lợi Lai với nội dung: sau hai giai đoạn được nộp thuế theo phương thức khoán đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng, đến ngày 31/12/2009 việc nộp thuế theo phương thức khoán giai đoạn 2 của Công ty đã kết thúc, Công ty đề nghị được tiếp tục thực hiện việc nộp thuế theo phương thức khoán cho giai đoạn 2010 – 2013. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công ty liên doanh Hải Ninh Lợi Lai được thành lập theo Giấy phép đầu tư số 501/GP do Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư (Nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cấp ngày 11/01/1993. Ngày 03/4/2008 Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 221.032.000.113, xác nhận Công ty chuyển thành Công ty Cổ phần Giải trí Quốc tế Lợi Lai. Công ty bắt đầu hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài từ tháng 10 năm 1999. Việc nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng qua các giai đoạn như sau:

- Từ năm 1999 đến năm 2001 Công ty nộp thuế trên doanh thu thực tế.

- Từ năm 2002 đến hết năm 2005 Công ty nộp thuế theo phương thức khoán, quy định tại Quyết định số 1140/QĐ-BTC ngày 26/6/2002 của Bộ Tài chính.

- Từ năm 2006 đến hết năm 2009 Công ty nộp thuế theo phương thức khoán, quy định tại Quyết định số 3851/QĐ-BTC ngày 24/11/2006 của Bộ Tài chính.

Từ năm 2010 Công ty đã thực hiện kê khai, nộp thuế trên doanh thu thực tế.

Việc Công ty đề nghị được tiếp tục thực hiện nộp thuế theo phương thức khoán cho giai đoạn 2010 – 2013 đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng, Tổng cục Thuế ghi nhận, tập hợp báo cáo Bộ Tài chính.

Trong khi chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính, đề nghị Công ty thực hiện việc nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng trên doanh thu thực tế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần Giải trí Quốc tế Lợi Lai biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh;
- Vụ: PC, CS;
- Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3736/TCT-KK ngày 27/09/2010 đề nghị được tiếp tục khoán thuế cho chu kỳ 2010-2013 do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.017

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!