Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3733/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 19/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3733/TCT-CS
V/v: xác định ưu đãi về thuế TNDN

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 587/TTĐT-BĐ ngày 31/08/2011 của Cổng thông tin điện tử Chính phủ đề nghị giải đáp về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo yêu cầu của ông Trần Khánh Nhơn, Sở Công thương tỉnh Bình Định, có địa chỉ email: nhonsct@gmail.com. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Nội dung câu hỏi: Năm 2007 trên địa bàn tỉnh Bình Định có một số DN chuyển đổi từ Doanh nghiệp tư nhân lên Công ty TNHH 02 thành viên, trong quá trình chuyển đổi họ vẫn hoạt động bình thường chỉ làm thủ tục chuyển đổi. Sau khi chuyển đổi xong, DN đã huy động thêm vốn, lập dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng, đầu tư dây chuyền sản xuất mới, nhằm mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất. Thực tế theo sổ sách về kế toán cũng như tình hình sản xuất sau đầu tư xong thì năng suất, giá trị đều tăng như vậy trường hợp này theo các văn bản thì DN này được hưởng theo điểm 1 Điều 35 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN "Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm được miễn thuế, giảm thuế như sau:

1. Được miễn 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 02 năm tiếp theo đối với cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm ra khỏi đô thị theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Hay là hưởng theo điểm 1 Điều 36 (Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ hoặc theo điểm 1 Mục II và điểm 2 Mục IV phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007) "Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì được miễn, giảm thuế cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư này mang lại như sau:

1. Được miễn 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 02 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới không thuộc ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn khuyến khích đầu tư quy định tại Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư, Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư, Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn".

Như vậy trường hợp DNTN chuyển đổi hình thức sở hữu, khi chuyển họ làm các thủ tục như về hoạt động sản xuất kinh doanh họ vẫn hoạt động bình thường sau khi chuyển lên Công ty họ vẫn hoạt động có lập dự án đầu tư mở rộng nhà xưởng, đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị, sau đầu tư xong DN đã nâng công suất tăng thêm giá trị tài sản cố định, trường hợp này họ có thuộc đối tượng được hưởng theo điểm 1 Điều 36 (Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ hoặc theo điểm 1 Mục II và điểm 2 Mục IV phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 hay không?

Năm 2008 có Nghị quyết 30/2008/NQ-CP về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Để triển khai Nghị quyết trên Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 03/2009/TT- BTC ngày 13/01/2009 hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế TNDN theo Nghị quyết trên.

Các DN thuộc đối tượng theo điểm 1 Mục I Thông tư "1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý IV năm 2008 và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2009 theo hướng dẫn tại Mục II.

Như vậy các DN đạt các tiêu chí quy định có được hưởng chính sách theo Thông tư 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 hay không? Và thủ tục như thế nào, đến nay họ chưa được hưởng vậy làm thủ tục gì để hưởng chính sách trên. Về câu hỏi của ông Trần Khánh Nhơn, Tổng cục Thuế xin được trả lời như sau:

Tại Khoản 1, Điều 35, Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

"Điều 35. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm được miễn thuế, giảm thuế như sau:

1. Được miễn 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 02 năm tiếp theo đối với cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm ra khỏi đô thị theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt".

Tại Điểm 1, Mục IV, Phần E, Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính quy định:

"Cơ sở kinh doanh thành lập trong các trường hợp dưới đây không hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư.

- Cơ sở kinh doanh thành lập trong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của pháp luật.

- Cơ sở kinh doanh thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu (trừ các trường hợp giao, bán doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22/06/2005 của Chính phủ về giao bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty Nhà nước)".

Căn cứ quy định nêu trên thì trường hợp năm 2007 trên địa bàn tỉnh Bình Định có một số doanh nghiệp chuyển đổi từ Doanh nghiệp tư nhân lên Công ty TNHH 02 thành viên thì Công ty TNHH hai thành viên được thành lập do chuyển đổi không được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư.

Về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đầu tư mở rộng:

Tại Điểm 2, Mục IV, Phần E, Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính có hướng dẫn về nguyên tắc xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đầu tư mở rộng, theo đó : "cơ sở kinh doanh đang hoạt động có đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì được hưởng ưu đãi miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại...".

Còn trường hợp các doanh nghiệp này thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi đối với đầu tư mở rộng theo mức nào thì do dữ liệu câu hỏi của ông Trần Khánh Nhơn nêu không đầy đủ nên Tổng cục Thuế không có đủ căn cứ để trả lời cụ thể. Đề nghị ông Trần Khánh Nhơn hướng dẫn các doanh nghiệp liên hệ trục tiếp với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

Về câu hỏi liên quan đến phạm vi, đối tượng áp dụng và thủ tục để được hưởng chính sách giảm thuế, giãn thuế theo quy định tại Thông tư số 03/2009/TT- BTC ngày 13/01/2009, Tổng cục Thuế xin được trả lời như sau:

Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính đã quy định cụ thể về đối tượng, phạm vi áp dụng cũng như cách thức kê khai để được giảm thuế, giãn nộp thuế theo nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008. Đề nghị ông Trần Khánh Nhơn nghiên cứu để hướng dẫn các doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để cổng thông tin điện tử chính phủ thông báo đến bạn đọc biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ PC
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3733/TCT-CS ngày 19/10/2011 xác định ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.419

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!