Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3714/TCT-HT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 03/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3714/TCT-HT
V/v ưu đãi miễn giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty CP Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam

Trả lời công văn số 545/CDC-TK ngày 25/8/2008 của Công ty CP Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam hỏi về chính sách ưu đãi miễn giảm thuế TNDN đối với DNNN cổ phần hoá, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 4 phần H Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định: "Công ty cổ phần thành lập từ cổ phần hoá DNNN được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ ngày Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ có hiệu lực thi hành đến trước ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì áp dụng điều kiện ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP; mức ưu đãi và thời gian ưu đãi thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập theo quy định tại Thông tư này".

Tại điểm 29 mục IV phần B Phụ lục I "Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư" ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP (nêu trên) quy định: "Dự án sử dụng thường xuyên từ 500 đến 5000 lao động" thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty CP Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam thành lập từ cổ phần hoá DNNN được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 19/01/2007 (trước ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ có hiệu lực) thì công ty thuộc diện được xét ưu đãi thuế TNDN như đối với CSKD mới thành lập từ dự án đầu tư. Tuy nhiên số lao động thường xuyên của Công ty dưới 500 người (theo phương án sắp xếp lao động của Công ty cổ phần là 221 người), không đáp ứng điều kiện về lao động nên Công ty không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN theo diện CSKD mới thành lập đáp ứng điều kiện về số lượng lao động như quy định nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty CP Tư vấn đầu tư và Thiết kế Việt Nam biết và liên hệ với Cục Thuế TP. Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3714/TCT-HT ngày 03/10/2008 về việc ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.354

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.101.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!