Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 371/GSQL-GQ2 năm 2017 về thủ tục hải quan của doanh nghiệp FDI do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 371/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 23/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 371/GSQL-GQ2
V/v thủ tục hải quan của doanh nghiệp FDI

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH SG Sagawa Việt Nam.
(Đ/c: Lô 117, KCN KCX Sài Gòn-Linh Trung, quận Thủ Đức, HCM)

Trả lời công văn số 04/2017/CV-SG SAGAWA ngày 20/01/2017 của Công ty TNHH SG Sagawa Việt Nam về đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với trường hợp Công ty ký kết hợp đồng mua bán đồ nội thất với Công ty Nitori Co.,Ltd (Nhật Bản), hàng hóa được Công ty Nitori Co.,Ltd mua của một Công ty tại Việt Nam và chỉ định giao hàng cho Công ty trực tiếp tại Việt Nam, sau đó hàng hóa được phân phối tại Việt Nam. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) có ý kiến như sau:

Về hoạt động nhập khẩu và phân phối sản phẩm trực tiếp tại thị trường Việt Nam đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ; Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; mục I Thông tư 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương Mại (nay là Bộ Công Thương) để thực hiện.

Về thủ tục hải quan đối với trường hợp Công ty TNHH SG Sagawa Việt Nam ký kết hợp đồng mua bán đồ nội thất với Công ty Nitori Co.,Ltd (Nhật Bản), hàng hóa được Công ty Nitori Co.,Ltd mua của Công ty cung cấp tại Việt Nam và có chỉ định giao hàng cho Công ty TNHH SG Sagawa trực tiếp tại Việt Nam đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Điều 86, Điều 87 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 21/3/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) trả lời để Công ty biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh-PTCT (để b/c);
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT,GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 371/GSQL-GQ2 năm 2017 về thủ tục hải quan của doanh nghiệp FDI do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


255

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242