Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3689/TCT-CNTT về việc hướng dẫn triển khai ứng dụng tin học hỗ trợ doanh nghiệp kê khai thuế sử dụng công nghệ mã vạch hai chiều phiên bản 1.3.1 do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3689/TCT-CNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Hồng Hải
Ngày ban hành: 02/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3689/TCT-CNTT
V/v: Hướng dẫn triển khai ứng dụng tin học hỗ trợ DN kê khai thuế sử dụng công nghệ mã vạch hai chiều phiên bản 1.3.1

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng cục đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) và Nhận tờ khai mã vạch (NTK, NTKCC) phiên bản 1.3.1 nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ mới bổ sung và các yêu cầu cập nhật sửa lỗi phiên bản 1.3.0.1 (chi tiết trong phụ lục 01 đính kèm công văn này)

Để thực hiện việc triển khai ứng dụng HTKK, NTK, NTKCC phiên bản 1.3.1 cho các doanh nghiệp và cơ quan thuế, Tổng cục đề nghị Cục Thuế thực hiện các nội dung sau:

I. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG TIN HỌC HTKK VÀ NHẬN TỜ KHAI THUẾ PHIÊN BẢN 1.3.1:

1. Thành lập Tổ chỉ đạo triển khai ứng dụng tin học:

Cục thuế/Chi cục Thuế thành lập Tổ chỉ đạo triển khai ứng dụng tin học HTKK, Tổ triển khai ứng dụng HTKK cho doanh nghiệp, Bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng phần mềm HTKK thuế và phân công trách nhiệm cụ thể cho các Phòng chức năng (Tham khảo thêm nội dung trong công văn số 3129/TCT-CNTT ngày 6/8/2007 về việc triển khai ứng dụng tin học hỗ trợ doanh nghiệp kê khai thuế sử dụng công nghệ mã vạch hai chiều). Trên cơ sở kế hoạch của Tổng cục, Cục thuế lập kế hoạch triển khai tại địa phương (Phụ lục 02 đính kèm công văn này).

Trách nhiệm của các phòng/đội chức năng trong việc triển khai ứng dụng như sau:

- Phòng Tin học có trách nhiệm cài đặt phần mềm nhận tờ khai mã vạch tại cơ quan thuế cho hệ thống máy tính tại Cục thuế và hướng dẫn Chi cục Thuế triển khai theo quy trình của Tổng cục. Đồng thời tham gia hỗ trợ doanh nghiệp trong việc cài đặt phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế và hỗ trợ cán bộ Cục thuế trong quá trình triển khai và sử dụng phần mềm tại Cơ quan thuế.

- Phòng/Đội Tuyên truyền và hỗ trợ Người nộp thuế có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền và phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tuyên truyền về phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế; hỗ trợ doanh nghiệp trong việc cài đặt phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế; Theo dõi các vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình triển khai, báo cáo về Tổng cục.

- Phòng/Đội Kê khai và Kế toán thuế hoặc Bộ phận một cửa (tùy theo sự phân công của từng Cục thuế) có trách nhiệm nhận tờ khai có mã vạch và thực hiện quét tờ khai bằng máy đọc mã vạch đồng thời đối chiếu dữ liệu hiển thị trên màn hình nhận tờ khai với dữ liệu tờ khai in trên giấy, đảm bảo dữ liệu đọc vào cơ sở dữ liệu tại CQT phải giống như trên tờ khai giấy. Trường hợp dữ liệu không đúng, người nhập phải hủy tờ khai vừa quét và chuyển sang nhập trực tiếp tờ khai vào ứng dụng quản lý thuế như đối với các tờ khai không có mã vạch.

2. Triển khai ứng dụng tin học HTKK và nhận tờ khai thuế phiên bản 1.3.1 tại cơ quan thuế:

a. Đối với ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế dùng cho Doanh nghiệp

- Phòng Tin học lấy bộ cài đặt và tài liệu Hướng dẫn sử dụng ứng dụng từ FTP Server của Tổng cục Thuế tại địa chỉ:

ftp://ftp.tct.vn/Program/TRIEN_KHAI/2008/HTKK/1.3.1/Doanh_Nghiep/

sau đó tổ chức cài đặt nâng cấp ứng dụng HTKK 1.3.1 trên các máy trạm của cán bộ chức năng theo quy trình.

b. Đối với ứng dụng Nhận tờ khai mã vạch dùng cho Cơ quan thuế

- Cục Thuế giao phòng Tin học kiểm tra các phiên bản ứng dụng Quản lý thuế trước khi nâng cấp ứng dụng NTK 1.3.1 để đảm bảo:

+ Cấp Cục: Ứng dụng QLT đã nâng cấp lên phiên bản 1.5.6;

+ Cấp Chi cục:

▪ Đối với các Chi cục Thuế sử dụng ứng dụng VATCC: đã nâng cấp phiên bản VATCC 4.2.6;

▪ Đối với các Chi cục Thuế sử dụng ứng dụng theo mô hình cấp Cục đã nâng cấp ứng dụng QLT phiên bản 1.5.6 và QCT phiên bản 1.0.4.

- Phòng Tin học lấy gói cài đặt và tài liệu FTP Server của Tổng cục Thuế, sau đó tổ chức triển khai nâng cấp theo quy trình:

+ Phiên bản nâng cấp NTK 1.3.1 cho Cục thuế và Chi cục triển khai ứng dụng theo mô hình cấp cục:

Lấy gói cài đặt để nâng cấp cơ sở dữ liệu, địa chỉ đường dẫn FTP Server Tổng cục Thuế:

ftp://ftp.tct.vn/Program/TRIEN_KHAI/2008/HTKK/1.3.1/CQ_Thue/NTK_cap_Cuc/Nang_cap_DB/

Lấy gói cài đặt nâng cấp ứng dụng NTK 1.3.1 cài đặt trên các máy trạm để nhận dữ liệu từ tờ khai mã vạch tại địa chỉ:

ftp://ftp.tct.vn/Program/TRIEN_KHAI/2008/HTKK/1.3.1/CQ_Thue/NTK_cap_Cuc/Cai_dat_tai_may_tram/

- Phiên bản nâng cấp NTK 1.3.1 cho Chi cục đang sử dụng ứng dụng VATCC 4.2.6 đặt tại địa chỉ:

ftp://ftp.tct.vn/Program/TRIEN_KHAI/2008/HTKK/1.3.1/CQ_Thue/NTKCC_Chi_cuc/Cai_dat_tai_may_tram/

- Thực hiện nâng cấp ứng dụng NTK theo đúng quy trình triển khai

3. Triển khai ứng dụng tin học HTKK phiên bản 1.3.1 cho doanh nghiệp:

- Các phòng chức năng thuộc Cục Thuế phối hợp tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ và hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng phần mềm HTKK 1.3.1 trong việc kê khai tờ khai thuế.

- Cục Thuế thông báo để doanh nghiệp có thể đem USB đến cơ quan thuế copy bộ cài đặt hoặc tự tải (download) bộ cài ứng dụng HTKK 1.3.1 về sử dụng trên Internet từ các Trang thông tin điện tử (website):

+ Trang thông tin điện tử ngành Thuế trên mạng Internet – địa chỉ http://www.gdt.gov.vn

+ Trang web của các Cục thuế (do Cục Thuế đưa bộ cài đặt HTKK 1.3.1 do Tổng cục cung cấp lên địa chỉ của mình – nếu có)

+ Trang web kế toán http://www.webketoan.vn (Tổng cục đã phối hợp cung cấp thêm một địa chỉ để thuận lợi cho Doanh nghiệp trong việc tải bộ cài đặt ứng dụng HTKK 1.3.1)

- Cục thuế/Chi cục Thuế bố trí bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp đến cơ quan thuế copy bộ cài đặt ứng dụng. (Ngày 30/9/2008 Tổng cục sẽ đưa bộ cài đặt và các tài liệu cài đặt, HDSD ứng dụng HTKK phiên bản 1.3.1 lên Website của Ngành).

Trong thời gian triển khai, đề nghị Cục Thuế liên hệ về Cục ứng dụng CNTT theo hộp thư điện tử trên hoặc số điện thoại 04.9720847; 04.9726143; 04.7689679 để phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh. Sau khi kết thúc triển khai, đề nghị Cục Thuế thực hiện theo hình thức phát sinh yêu cầu hỗ trợ ứng dụng.

4. Báo cáo kết quả triển khai:

- Cục Thuế gửi tệp ghi log triển khai ứng dụng NTK 1.3.1 về Tổng cục theo hộp thư điện tử Nhom Trien khai ung dung (CNTT-TCT) (nhomhtrienkhaiUD@gdt.gov.vn) ngay sau khi tiến hành nâng cấp CSDL NTK và QLT (trước ngày 10/10/2008) để Tổng cục xem xét, kiểm tra.

- Cục Thuế chỉ đạo Tổ triển khai tổ chức, quản lý, theo dõi công việc và báo cáo kết quả triển khai ứng dụng HTKK (theo mẫu trong phụ lục 03 đính kèm) để trình lãnh đạo Cục Thuế duyệt (ký tên, đóng dấu) gửi về Tổng cục theo đường công văn và theo hộp thư điện tử ntthuy02@gdt.gov.vn ngay khi kết thúc đợt triển khai (trước ngày 30/10/2008). Từ tháng 11/2008, việc báo cáo được giao cho các phòng chức năng (Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ NNT, Tin học) báo cáo lãnh đạo Cục (không gửi về Tổng cục).

Ngoài ra, Cục Thuế phân tích khả năng triển khai và xác định nhu cầu, nếu cần thiết có thể gửi đăng ký tham gia tập huấn triển khai phần mềm HTKK thuế về Tổng cục qua Cục ứng dụng CNTT theo đường công văn và hộp thư điện tử ntthuy02@gdt.gov.vn trước ngày 5/10/2008. Tổng cục sẽ căn cứ theo số lượng Cục Thuế đăng ký để xem xét và đề xuất tổ chức các lớp tập huấn và thông báo kế hoạch trong trường hợp được lãnh đạo Tổng cục phê duyệt.

II. MỘT SỐ LƯU Ý VỀ NGHIỆP VỤ TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI

- Cơ quan thuế có trách nhiệm tiếp nhận tất cả hồ sơ khai thuế của Doanh nghiệp kể cả trong trường hợp Doanh nghiệp nộp tờ khai có mã vạch nhưng bảng kê không có mã vạch. Trường hợp này, tờ khai mã vạch vẫn được quét vào ứng dụng NTK, NTKCC còn bảng kê không có mã vạch thì chuyển bộ phận chức năng quản lý.

- Trường hợp trong kỳ tính thuế không phát sinh hoạt động mua bán (không có hóa đơn bán ra, hóa đơn mua vào) thì doanh nghiệp không phải nộp 2 bảng kê HHDV mua vào mẫu 01-1/GTGT và bán ra mẫu 01-2/GTGT

- Trường hợp khai điều chỉnh, bổ sung làm tăng số thuế GTGT phải nộp của một kỳ tính thuế trong khi tổng số thuế của kỳ tính thuế đó vẫn được khấu trừ (số thuế âm) và đến thời điểm kê khai điều chỉnh, số thuế đó vẫn chưa được khấu trừ vào tháng sau hoặc chưa được hoàn thuế thì không phải nộp số thuế điều chỉnh tăng thêm mà được bù trừ với số chưa được khấu trừ hoặc chưa được hoàn đó và không tính phạt nộp chậm trên số thuế GTGT điều chỉnh tăng thêm kể từ hạn nộp của kỳ tính thuế bổ sung, điều chỉnh cho đến ngày nộp tờ khai bổ sung, điều chỉnh.

- Tùy vào nguồn lực của cơ quan thuế, tạm thời không nhất thiết phải quét bảng kê có mã vạch với dữ liệu quá lớn vào ứng dụng NTK, NTKCC.

Cục Thuế áp dụng mức chi bồi dưỡng triển khai ứng dụng tin học theo Quyết định số 391/TCT/QĐ/THTK ngày 01/06/2005 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Đề nghị Cục Thuế tổ chức tốt việc triển khai hệ thống ứng dụng tin học HTKK, NTK, NTKCC phiên bản 1.3.1 theo nội dung nêu tại công văn này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban CC, HT, KK, TNCN, TVQT (phối hợp);
- Lưu VT, CNTT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3689/TCT-CNTT về việc hướng dẫn triển khai ứng dụng tin học hỗ trợ doanh nghiệp kê khai thuế sử dụng công nghệ mã vạch hai chiều phiên bản 1.3.1 do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.707
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180