Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3682/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 02/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3682/TCT-CS
V/v ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Cần Thơ

Trả lời công văn số 154/CT-TTr ngày 14/7/2008 của Cục thuế thành phố Cần Thơ đề nghị hướng dẫn về ưu đãi đầu tư đối với Công ty CP Phú Hưng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 6 Thông tư số 88/2004TT-BTC ngày 01/9/2004 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn:

"- Cơ sở kinh doanh được thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu (trừ các trường hợp cổ phần hoá và giao, bán doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/06/2002, Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/09/1999 và các Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định trên của Chính phủ)".

Công ty cổ phần Phú Hưng (Công ty) được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 11/3/2004 của Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Cần Thơ. Công ty được UBND thành phố Cần Thơ cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 30/CN-CT.UB ngày 01/6/2004 và bổ sung Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 30/CN-CT.UB ngày 18/02/2005. Công ty có mua lại một số tài sản của DNTN Huỳnh Đắt bao gồm: Nhà xưởng và kho, Quyền sử dụng đất, dây chuyền sản xuất, trạm biến áp và một số máy móc thiết bị.

Trường hợp, DNTN Huỳnh Đắt giải thể ngay sau khi bán tài sản là chuyển đổi sở hữu theo điểm 6 Thông tư 88/2004TT-BTC nêu trên.

Trường hợp, DNTN Huỳnh Đắt vẫn hoạt động bình thường mà có phát sinh việc bán tài sản thì đây là trường hợp mua bán, chuyển đổi sở hữu tài sản thông thường không phải "chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp".

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và căn cứ vào tình hình thực tế để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./. 

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3682/TCT-CS ngày 02/10/2008 về việc ưu đãi đầu tư đối với Công ty CP Phú Hưng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.421

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!