Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3662/TCT-HT về thuế nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3662/TCT-HT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 10/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3662/TCT-HT
V/v Thuế nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2007

 

Kính gửi:

Công ty liên doanh dịch vụ container Quốc tế Cảng Sài Gòn – SSA
(Đ/c: Tầng 7, Tòa nhà CMARD 2, 45 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, Q.1, TP HCM)

 

Trả lời công văn số 1007/SSIT của Công ty liên doanh dịch vụ container Quốc tế Cảng Sài Gòn-SSA (SSIT) hỏi về thuế nhà thầu đối với các khoản hoàn trả phía nước ngoài trong liên doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT; điểm 6.1, mục III, Thông tư số 55/2002/TT-BTC ngày 26/6/2002 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp VN áp dụng cho doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài hoạt động tại VN của Bộ Tài chính và điểm 5, điều 1, Giấy chứng nhận đầu tư số 491021000018 do Bộ Kế hoạch Đầu tư cấp lần đầu ngày 3/10/2006 cho Công ty liên doanh dịch vụ container Quốc tế Cảng Sài Gòn-SSA thì khoản chi phí do Công ty SSA Holdings International (SSA) chi cho những hoạt động liên quan đến công tác chuẩn bị trước hoạt động của công ty liên doanh tại VN không được coi là khoản góp vốn hợp lệ của Công ty vào liên doanh.

Trường hợp các khoản chi phí trước hoạt động nêu trên được Công ty SSIT chấp thuận hoàn trả cho SSA nhưng “không có bất cứ hợp đồng cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ nào được ký kết….”, không xác định được cụ thể loại chi phí, địa điểm thực hiện, thời điểm thực hiện, chứng từ gốc lưu giữ thì không có đủ căn cứ để xác định các khoản chi phí đó thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế TPHCM;
- Ban PC, CS, TTTĐ;
- Lưu: VT, HT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3662/TCT-HT về thuế nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.554
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93