Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3640/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 20/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3640/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Great Lead Việt Nam
(Đ/c: 140 Lê Văn Phẩm, Phường 5, Tp. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 22/CV-GL đề ngày 15/7/2010 của Công ty TNHH Great Lead Việt Nam về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư xây dựng hệ thống tiếp nhận nước. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 19 Điều 3 Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định:

“Hợp đồng xây dựng – chuyển giao (sau đây gọi tắt là hợp đồng BT) là hình thức đầu tư được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi xây dựng xong, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho Nhà nước Việt Nam; Chính phủ tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện dự án khác để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận hoặc thanh toán cho nhà đầu tư theo thỏa thuận trong hợp đồng BT.”

Khoản 1 Điều 15 và Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định: Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm và miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực:

“- Công nghệ cao theo quy định của pháp luật; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

- Đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt, cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định;

- Sản xuất sản phẩm phần mềm”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Great Lead Việt Nam thực hiện dự án đầu tư: Xây dựng công trình tiếp nhận nước từ Nhà máy nước BOO Đồng Tâm, tỉnh Tiền Giang theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao; sau khi xây dựng xong, Công ty chuyển giao cho UBND tỉnh Tiền Giang mà không vận hành, quản lý công trình đó để tạo ra thu nhập cho Công ty thì Công ty không phải là doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư phát triển hệ thống cấp thoát nước. Vì vậy, Công ty TNHH Great Lead Việt Nam không thuộc diện hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo quy định tại khoản 1 Điều 15 và Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Great Lead Việt Nam được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Tiền Giang;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3640/TCT-CS ngày 20/09/2010 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.594

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!