Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3613/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 14/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3613/TCT-ĐTNN
V/v: hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2005


Kính gửi :

- Công ty TNHH Lg-Meca Electronics Hải Phòng
- Cục thuế Tp. Hải Phòng

Trả lời công văn số 290/KT ngày 10/9/2005 của Công ty TNHH LG-MECA Electronics Hải Phòng về việc đề nghị hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) khi sáp nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 4, mục I, phần D, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được xét hoàn thuế trong trường hợp quyết toán thuế khi sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuế doanh nghiệp Nhà nước có thuế GTGT nộp thừa, số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết;

Vì vậy, trường hợp Công ty TNHH LG-MECA Electronics Hải Phòng khi sáp nhập vào Công ty Điện tử LG Electronics Việt Nam theo Giấy phép số 1336 A/GPĐC2 ngày 15/8/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì phải thực hiện việc quyết toán thuế đối với Cục thuế địa phương nơi quản lý trực tiếp doanh nghiệp trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày có quyết định sáp nhập. Sau khi quyết toán, nếu có số thuế GTGT nộp thừa hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết thì sẽ được hoàn lại.

Đề nghị Cục thuế TP. Hải Phòng kiểm tra, quyết toán thuế cho Công ty, nếu Công ty có số thuế GTGT nộp thừa hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết thì thủ tục hoàn lại cho Công ty theo đúng quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 nêu trên. Số thuế GTGT được hoàn (nếu có) được chuyển vào tài khoản của Công ty LG Electronics Việt Nam.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH LG-MECA Electronics Hải Phòng, Cục thuế TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐTNN(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3613/TCT-ĐTNN ngày 14/10/2005 của Tổng cục Thuế về việc đề nghị hướng dẫn hoàn thuế GTGT khi sáp nhập doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.512

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!