Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3574/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 07/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3574/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 1567/CT-KTrT2 ngày 01/07/2011 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi đề nghị giải đáp vướng mắc về chính sách thuế đối với việc chuyển nhượng phần vốn góp gắn với chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tiết h, khoản 1 Điều 41 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội quy định quyền của thành viên bao gồm:

“h) Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng, để thừa kế, tặng cho và cách khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;”

- Điểm 1, 2 Mục I Phần D Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính quy định:

“1. Chuyển nhượng vốn đầu tư vào cơ sở sản xuất kinh doanh là việc tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn của mình đã đầu tư vào cơ sở kinh doanh cho một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân khác (bao gồm cả trường hợp bán toàn bộ doanh nghiệp). Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn có nghĩa vụ và quyền lợi của người tham gia góp vốn đầu tư vào cơ sở kinh doanh.

2. Tổ chức, cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Phần D Thông tư này. Trường hợp tổ chức chuyển nhượng vốn gắn với chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất thì thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất thực hiện kê khai nộp thuế theo hướng dẫn tại Phần C Thông tư này.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp năm 2007, 03 cá nhân góp vốn làm chủ sở hữu Công ty TNHH Sao Mai ủy quyền cho ông Trần Quốc Hùng (Giám đốc Công ty TNHH Sao Mai) đại diện cho 3 thành viên của Công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn góp gắn với tài sản của Công ty bao gồm: Tòa nhà khách sạn Trung tâm và các công trình phụ trợ như Nhà dịch vụ, Bể bơi, Sân tennis, sân vườn hoa cau và tất cả các loại trang thiết bị khác của khách sạn (trường hợp bán toàn bộ doanh nghiệp) cho Công ty CP đầu tư du lịch Ngọc Việt thì các cá nhân sở hữu phần vốn góp và tài sản này phải kê khai, nộp thuế TNDN theo quy định. Cục Thuế kiểm tra xác định khoản thu nhập gắn với chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất phải thực hiện kê khai nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất theo hướng dẫn tại Phần C Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính. Các khoản thu nhập khác thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Việc xác định các căn cứ tính thuế thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất đã được hướng dẫn chi tiết tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi được biết, đề nghị Cục Thuế căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan có hiệu lực tại thời điểm tương ứng và tình hình thực tế tại Công ty để thực hiện đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3574/TCT-CS ngày 07/10/2011 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.711

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!