Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 357/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 góp ý kiến điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Ems Assist Pilipinas Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 357/BKHĐT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Đỗ Nhất Hoàng
Ngày ban hành: 20/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 357/BKHĐT-ĐTNN
V/v góp ý kiến điều chỉnh Giấy CNĐT của Công ty TNHH Ems Assist Pilipinas Việt Nam

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 10935/SKHĐT-ĐKĐT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiến điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Ems Assist Pilipinas Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về ngành nghề và mục tiêu kinh doanh bổ sung của Công ty:

Mục tiêu “Dịch vụ cung cấp nhân viên hỗ trợ văn phòng (CPC 87203). Dịch vụ thư ký” không quy định tại Biểu cam kết thương mại và dịch vụ của Việt Nam trong WTO. Do vậy, về nguyên tắc Việt Nam không có nghĩa vụ mở cửa đối với lĩnh vực này. Tuy nhiên, lĩnh vực này cũng không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện quy định tại Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006.

Tại bản giải trình ngày 28/7/2014, Doanh nghiệp có giải trình như sau: “Dịch vụ cung cấp nhân viên hỗ trợ văn phòng: Các dịch vụ cung cấp các nhân viên hỗ trợ văn phòng trên cơ sở hợp đồng hoặc thanh toán phí, cho dù là dài hạn hoặc tạm thời, cho các khách hàng, các nhân viên hỗ trợ này do nhà cung cấp dịch vụ thuê và thanh toán thù lao cho họ. Bao gồm cả việc cung cấp các nhân sự như thư ký, thư ký hành chính, nhân viên tiếp tân, nhân viên lưu giữ sổ sách, nhân viên thu nhập dữ liệu, nhân viên đánh máy, nhân viên dùng máy chữ”; “Mã ngành KTQD 92199: Hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác: Dịch vụ hỗ trợ thư ký". Đây là hoạt động cho thuê lại lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 53 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012. Doanh nghiệp chỉ được thực hiện hoạt động kinh doanh này khi đáp ứng đủ điều kiện và được xem xét cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động theo quy định tại các Điều 5, 6, 7, 8 của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Đề nghị lưu ý: theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 55/2013/NĐ-CP ngày 22/05/2013 nêu trên, doanh nghiệp kinh doanh cho thuê lại lao động phải có vốn pháp định là 2 (hai) tỷ đồng và phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định trong suốt quá trình hoạt động. Nhưng trong hồ sơ đăng ký, Công ty TNHH Ems Assist Pilipinas Việt Nam chỉ có vốn điều lệ là 1 tỷ 50 triệu đồng là chưa đáp ứng quy định nêu trên.

Với mục tiêu hoạt động bổ sung nêu trên, khi xem xét điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, đề nghị căn cứ ý kiến thẩm tra của Bộ Công thương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đáp ứng các điều kiện đối với ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

2. Đề nghị Nhà đầu tư bổ sung: hợp đồng thuê địa điểm để thực hiện Dự án đầu tư; địa chỉ cư trú tại Việt Nam của người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định tại Điều 16 Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

3. Các vấn đề khác của dự án: đề nghị xem xét, thẩm tra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Sở tham khảo, nghiên cứu và trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- Vụ GS&TĐĐT;
- Lưu VT, Cục ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 357/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 góp ý kiến điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Ems Assist Pilipinas Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.148

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.184.142