Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 353/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 26/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 353/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 26 tháng 1 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 24412/CT-TTr1 ngày 19/11/2010 của Cục Thuế TP Hà Nội v/v xử lý đối với Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam (Công ty) do thực hiện không đầy đủ quy định GPĐT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 2 Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ về việc ban hành quy chế Khu CN, Khu chế xuất, Khu CN cao quy định:

"1. "Khu công nghiệp" là khu tập trung các doanh nghiệp KCN chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, có ranh giới địa lý xác định, không có dân cư sinh sống, do Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, trong khu công nghiệp có thể có doanh nghiệp chế xuất.

...

5. "Doanh nghiệp KCN" là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong KCN, gồm doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp dịch vụ.

7. "Doanh nghiệp dịch vụ KCN" và doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong KCN, thực hiện dịch vụ các công trình kết cấu hạ tầng KCN, dịch vụ sản xuất công nghiệp."

Tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính Phủ quy định về nghĩa vụ nộp thuế của các doanh nghiệp KCN như sau:

"2. Doanh nghiệp KCN có vốn đầu tư nước ngoài, bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh và Công ty phát triển hạ tầng KCN là doanh nghiệp liên doanh được thành lập theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thực hiện nộp thuế như sau:

a. Nộp thuế lợi tức với mức (thuế xuất thuế lợi tức này được áp dụng trong suốt thời hạn thực hiện dự án):

...

Đối với doanh nghiệp KCN.

20% lợi nhuận thu được đối với doanh nghiệp dịch vụ và được miễn thuế lợi tức 1 năm kể từ khi bắt đầu kinh doanh có lợi nhuận. "

Căn cứ các quy định nêu trên ưu đãi về thuế TNDN ghi trong Giấp phép đầu tư của Công ty ZPV tương ứng với điều kiện ưu đãi là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập và hoạt động trong KCN, thực hiện dịch vụ các công trình kết cấu hạ tầng KCN, dịch vụ cho sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, hoạt động của Công ty là hoạt động mua bán hàng hoá (nhập khẩu và bán thuốc tân dược, sản phẩm y tế), không phải là hoạt động dịch vụ cho sản xuất công nghiệp nên Công ty không được hưởng ưu đãi về thuế ghi tại Giấy phép đầu tư.

Công ty hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo thực tế đáp ứng các điều kiện ưu đãi (ngoài điều kiện doanh nghiệp khu công nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ) quy định tại văn bản quy phạm pháp luật tại thời điểm phát sinh thu nhập. Trường hợp, Công ty không đáp ứng các điều kiện ưu đãi thì Công ty nộp thuế TNDN theo mức thuế suất phổ thông quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật tương ứng tại thời điểm phát sinh thu nhập.

Về hoạt động kinh doanh của Công ty không thực hiện đầy đủ quy định của Giấy phép đầu tư được cấp, đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh Giấy phép đầu tư của Công ty.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 353/TCT-CS ngày 26/01/2011 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.103

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!