Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3529 TCT/PC-CS ngày 27/10/2004 của Tổng cục thuế về việc chính sách ưu đãi thuế cơ sở sản xuất kinh doanh mới thành lập

Số hiệu: 3529TCT/PC-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 27/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3529 TCT/PC-CS
V/v chính sách ưu đãi thuế cơ sở SXKD mới thành lập

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Xây dựng và kinh doanh Nhà Không Gian Việt

 

Trả lời công văn số 01/2004 ngày 06/10/2004 của Công ty cổ phần Xây dựng và kinh doanh nhà Không Gian Việt về ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở sản xuất kinh doanh mới thành lập; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1.1 và điểm 1.2 Mục III, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; điểm 4 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC thì:

+ Trường hợp Công ty cổ phần Xây dựng và kinh doanh nhà Không Gian Việt mới thành lập từ năm 2004 thì được miễn thuế TNDN 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 02 năm tiếp theo diện cơ sở sản xuất mới thành lập.

+ Trường hợp, Công ty đáp ứng điều kiện về sử dụng lao động (từ 100 lao động trở lên đối với đô thị loại đặc biệt hoặc loại một) thì được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 02 năm và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 03 năm tiếp theo.

Công ty tự xác định các điều kiện được ưu đãi thuế theo hướng dẫn tại điểm 2.1, Mục IV, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3529 TCT/PC-CS ngày 27/10/2004 của Tổng cục thuế về việc chính sách ưu đãi thuế cơ sở sản xuất kinh doanh mới thành lập

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.004
DMCA.com Protection Status