Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3512/VPCP-KTTH về việc trả lời chính sách thuế đối với Chương trình hợp tác doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3512/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 27/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3512/VPCP-KTTH
V/v trả lời chính sách thuế đối với Chương trình hợp tác doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoach và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Đại sứ Đan Mạch tại công thư đề ngày 15 tháng 5 năm 2008 kiến nghị miễn thuế đối với Chương trình hợp tác doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch (B2B), ý kiến của đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao trong cuộc họp ngày 23 tháng 5 năm 2008 tại Văn phòng Chính phủ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng giao Bộ Tài chính căn cứ vào cam kết đã ký giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với Đại sứ quán Đan Mạch về Chương trình hợp tác trên, có văn bản trả lời cho Đại sứ quan Đan Mạch trước ngày 01 tháng 6 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm;
- Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, QHQT, TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3512/VPCP-KTTH về việc trả lời chính sách thuế đối với Chương trình hợp tác doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.707
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33