Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3509/TCT-CS trả lời chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3509/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 11/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3509/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 2737/CT-KT3 ngày 29/6/2010 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai đề nghị hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) từ chuyển nhượng bất động sản theo Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/1/2009 của Bộ Tài chính đối với trường hợp của Công ty cổ phần bao bì và dịch vụ Sam Thịnh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 1, Mục I, Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/1/2009 của Bộ Tài chính quy định:

"Doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý IV năm 2008 và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2009 theo hướng dẫn tại Mục II Thông tư này".

- Tại Điểm 2, công văn số 1326/BTC-CST ngày 4/2/2009 của Bộ Tài chính về việc thực hiện Thông tư số 03/2009/TT-BTC đã hướng dẫn về thu nhập làm căn cứ tính số thuế TNDN được giảm, cụ thể:

"Điểm a khoản 1 Mục III Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP quy định "Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý IV năm 2008 và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2009 đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa". Căn cứ quy định trên, khoản 1 Mục II Thông tư số 03/2009/TT-BTC quy định "Doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý IV năm 2008 và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2009", bao gồm số thuế TNDN phải nộp tính trên tổng thu nhập từ các hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa, kể cả thu nhập chuyển quyền sử dụng đất, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản và thu nhập khác".

- Tại khoản 1, Điều 54 Luật quản lý thuế quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động:

"Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp doanh nghiệp giải thể được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp".

- Tại Khoản 2, Điều 157 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 quy định:

"Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác".

- Tại Khoản 5, Điều 158 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 quy định:

"Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh".

Căn cứ theo các quy định trên, trường hợp của Công ty cổ phần bao bì và dịch vụ Sam Thịnh ngưng hoạt động kinh doanh từ ngày 25/10/2009 đồng thời tiến hành làm thủ tục giải thể và thanh lý tài sản chuyển nhượng bất động sản diễn ra trong năm 2009 và tại thời điểm thanh lý tài sản, chuyển nhượng bất động sản cơ quan đăng ký kinh doanh chưa xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh thì vẫn thuộc đối tượng được giảm và gia hạn nộp thuế theo Thông tư số 03/2009/TT-BTC nêu trên nếu đáp ứng điều kiện doanh nghiệp nhỏ và vừa. Công ty cổ phần bao bì và dịch vụ Sam Thịnh chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ theo quy định tại Khoản 2, Điều 157 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST (BTC);
- Vụ PC (BTC);
- Lưu: VT, PC, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3509/TCT-CS trả lời chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.017

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.150.57