Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3499/TCHQ-KTTT về việc thông quan hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3499/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lỗ Thị Nhụ
Ngày ban hành: 16/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3499/TCHQ-KTTT
V/v thông quan hàng hóa

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP Hà Nội;
- Công ty TNHH TM Vĩnh Long;
(Số 577 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội)

 

Ngày 09/06/2009, Tổng cục Hải quan có công văn số 3351/TCHQ-KTTT gửi Cục Hải quan TP Hà Nội về việc thông quan hàng hóa đối với Công ty TNHH TM Vĩnh Long. Theo đó, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP Hà Nội xem xét cho Công ty TNHH TM Vĩnh Long được thông quan lô hàng chờ nhập khẩu với điều kiện ngoài số nợ phạt chậm nộp của tờ khai số 47/NKD ngày 12/01/2009 tại Chi cục Hải quan đường sắt quốc tế Yên Viên, Doanh nghiệp đáp ứng được các quy định tại điểm 3 Thông tư 05/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, theo kết quả tra cứu trên hệ thống mạng Hải quan thì ngoài số nợ phạt chậm nộp của tờ khai số 47/NKD nêu trên, Doanh nghiệp còn có nợ phạt chậm nộp của tờ khai số 51/NKD ngày 14/01/2009 tại Chi cục Hải quan đường sắt quốc tế Yên Viên (Doanh nghiệp đã nộp đầy đủ số thuế của tờ khai này). Trên cơ sở đó, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trong thời gian chờ kết quả xử lý của Bộ Tài chính về kiến nghị của Doanh nghiệp đối với tờ khai số 47/NKD và 51/NKD trên, đề nghị Cục Hải quan TP Hà Nội xem xét cho Công ty TNHH TM Vĩnh Long được thông quan lô hàng mới nhập khẩu với điều kiện ngoài số nợ phạt chậm nộp của 2 tờ khai số 47/NKD và số 51/NKD nêu trên, Doanh nghiệp đáp ứng được các quy định tại điểm 5 Phần I Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính. Công văn này thay thế công văn số 3351/TCHQ-KTTT ngày 09/06/2009 của Tổng cục Hải quan về việc thông quan hàng hóa.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hà Nội, Công ty TNHH TM Vĩnh Long biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK 
Lỗ Thị Nhụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3499/TCHQ-KTTT về việc thông quan hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.221

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49