Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3472/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh Lạng Sơn do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3472/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 16/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3472/TCT-KK
V/v Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn

Trả lời công văn số 522/CT-TTHT ngày 05/08/2008 của Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh Lạng Sơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết c điểm 1.2 Mục III Phần B Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: “Thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ được khấu trừ phát sinh trong tháng nào được kê khai khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho. Trường hợp hóa đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng nhưng chưa kê khai kịp trong tháng thì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp sau, thời gian tối đa là 03 tháng kể từ thời điểm kê khai của tháng phát sinh”.

Về hóa đơn, chứng từ thuế GTGT kê khai chậm, Bộ Tài chính có công văn số 7740/BTC-TCT ngày 03/7/2008 hướng dẫn về kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT quá 3 tháng như sau: “Đối với các hóa đơn GTGT và chứng từ nộp thuế GTGT kê khai chậm quá 3 tháng không được kê khai khấu trừ số thuế GTGT này vào số thuế GTGT phải nộp. Số thuế GTGT không được khấu trừ do kê khai chậm quá 3 tháng doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí hợp lý để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh Lạng Sơn có hóa đơn thuế GTGT đầu vào phát sinh tháng 03/2007 nhưng đến tháng 03/2008 mới làm thủ tục đăng ký thuế, kê khai thuế GTGT đầu vào chậm quá 3 tháng so với thời hạn quy định. Do vậy Trung tâm không được kê khai khấu trừ và hoàn thuế GTGT cho hóa đơn GTGT này.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3472/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh Lạng Sơn do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.983
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.48.106