Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3466/BNN-HTQT góp ý cho văn kiện và MOU Dự án phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Sóc Trăng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3466/BNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 22/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3466/BNN-HTQT
V/v góp ý cho văn kiện và MOU Dự án phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Sóc Trăng

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Phúc đáp công văn số 1345/CTUBND-HC ngày 15/09/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Bộ Nông nghiệp và PTNT xin có ý kiến đóng góp vào Bản ghi nhớ và văn kiện dự án Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Sóc Trăng, như sau:

1. Bản ghi nhớ

- Phụ lục A, mục 2.2 (Sở Tài chính) và mục 2.5 (đoạn 1): đề nghị xem xét lại quy định Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính có đồng thẩm quyền để ký đối với tài khoản dự án, điều này sẽ ảnh hưởng tới quá trình và tiến độ thực hiện dự án. Về cơ bản, nếu Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao làm chủ dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ là chủ tài khoản dự án, và có trách nhiệm báo cáo với UBND tỉnh Sóc Trăng (chủ quản dự án) và các cơ quan liên quan (bao gồm cả Sở Tài chính) về quá trình thực hiện và chi tiêu của dự án.

- Nhất trí với đề xuất của UBND tỉnh Sóc Trăng xin phép Chính phủ ủy quyền cho UBND tỉnh Sóc Trăng ký Ban ghi nhớ với phía Canada.

2. Văn kiện dự án: Nội dung dự án khi đăng ký ghi danh mục với Chính phủ và văn kiện dự án chuẩn bị thẩm định khác nhau về cơ bản (về tên dự án, mục đích, hoạt động và kết quả đầu ra). Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng làm việc lại với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xin chủ trương và trình Chính phủ xin phép thay đổi tên và nội dung dự án theo quy định của Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ về quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức.

Đề nghị Quý Ủy ban nghiên cứu, tổng hợp./.

     

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT, HTQT (HH-04).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3466/BNN-HTQT góp ý cho văn kiện và MOU Dự án phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Sóc Trăng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.060

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49